Dansk-engelsk oversættelse af "bål"

DA

"bål" engelsk oversættelse

DA

bål {et}

volume_up
bål (også: brand, ovn)
volume_up
fire {substantiv}
I Europa ønsker vi ikke at bære ved til ekstremisternes bål.
We in Europe do not want to add fuel to the extremists’ fire.
Den indonesiske vicepræsident, Hamzah Haz ' optræden gyder olie på Molukkernes religiøse bål.
The attitude of the Indonesian Vice-President, Mr Hamzah Haz, only adds fuel to the religious fire of the Moluccas.
Det er overordentligt vigtigt, at vi ikke hælder benzin på bålet.
So it is extraordinarily important for us not to throw oil on the fire.
bål
Der er en slags bål af barrierer, som der kan sættes ild til.
There is a sort of bonfire of barriers to set alight.
bål
volume_up
pyre {substantiv}
Jeg håber, at disse bål ikke længere vil være nødvendige i fremtiden.
I hope that these pyres will no longer be needed in future.
Desværre har vi med den seneste mund- og klovsygekrise i England måttet være vidne til store bål med døde dyr.
Unfortunately, during the recent foot-and-mouth crisis in England, we have had to witness huge funeral pyres of dead animals.

Eksempelsætninger "bål" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDu gør dem til et luende Bål når du viser dig; HERREN sluger dem i sin Vrede.
Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.
Danish"Jeg har levnet mig selv syv Tusinde Mænd som ikke have bøjet Knæ for Bål.
I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
DanishHans Folk tændte intet Bål til Ære for ham som for hans Fædre.
And his people made no burning for him, like the burning of his fathers.
DanishDet bål, der for nylig er flammet op på Balkan, understreger den latente mulighed for ødelæggelse.
The recent conflagration in the Balkans highlights the latent potential for destruction.
DanishJeg håber, at disse bål ikke længere vil være nødvendige i fremtiden.
I hope that these pyres will no longer be needed in future.
DanishDa Sjaul døde blev Bål Hanan Akbors Søn Konge i hans Sted.
And Saul died, and Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.
DanishDesværre har vi i EU båret brænde til denne gensidige hærgens bål med vores fejltagelser.
Unfortunately we, the European Union, have added grist to the mill of mutual destruction with our mistakes.
DanishPå Zion skal Syndere bæve Niddinger gribes af Skælven: "Hvem kan bo ved fortærende Ild hvem kan bo ved evige Bål?
The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites.
DanishI Europa ønsker vi ikke at bære ved til ekstremisternes bål.
We in Europe do not want to add fuel to the extremists’ fire.
DanishDer er en slags bål af barrierer, som der kan sættes ild til.
There is a sort of bonfire of barriers to set alight.
DanishDen indonesiske vicepræsident, Hamzah Haz ' optræden gyder olie på Molukkernes religiøse bål.
The attitude of the Indonesian Vice-President, Mr Hamzah Haz, only adds fuel to the religious fire of the Moluccas.
DanishHr. formand, hr. formand for Rådet, der er en gammel talemåde, der siger, at når man er til bal, skal man også danse.
Mr President, Mr President-in-Office, there is a saying which says that if you are at the ball, you must dance.
DanishDesværre har vi med den seneste mund- og klovsygekrise i England måttet være vidne til store bål med døde dyr.
Unfortunately, during the recent foot-and-mouth crisis in England, we have had to witness huge funeral pyres of dead animals.
DanishNår en Præstedatter vanhelliger sig ved at bedrive Hor da vanhelliger hun sin Fader; hun skal brændes på Bål
And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore, she profaneth her father: she shall be burnt with fire.
DanishIsrael styres af en mand, som træder international ret under fode, og som til stadighed bærer ved til konfliktens bål.
When Cyprus joins on 1 May, Tel Aviv will be half an hour's flight away from the European Union, and we will be direct neighbours.
DanishNæste Morgen tog Balak Bileam med sig og førte ham op til Bamot Bål hvorfra han kunde øjne den yderste Del af Folket.
And it came to pass on the morrow, that Balak took Balaam, and brought him up into the high places of Baal, that thence he might see the utmost part of the people.
DanishVed den Tid sendte Bal'adans Søn Kong Merodak-Bal'adan af Babel Brev og Gave til Ezekias da han hørte at Ezekias havde været syg.
At that time Berodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah: for he had heard that Hezekiah had been sick.
DanishMan skal ikke tro, man kan slukke racismens bål med et glas vand, samtidig med at der er andre, der vedligeholder ilden med flammekaster.
It is useless to try to put out the fire of racism with a glass of water while resigning ourselves to the fact that others are using flamethrowers to keep it alight.
DanishOg Barbarerne viste os en usædvanlig Menneskekærlighed; thi de tændte et Bål og toge sig af os alle for den frembrydende Regns og Kuldens Skyld.
And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.
DanishFra nogle berørte sektorers side bebudes vi nærmest bål og brand, hvis forordningen bliver vedtaget, og der forudses skadelige konsekvenser for sektoren.
Some of the sectors involved tell us that they will go through hell if the Regulation is approved, and they forecast harmful consequences for the sector.