Dansk-engelsk oversættelse af "bøde"

DA

"bøde" engelsk oversættelse

DA

bøde {en}

volume_up
1. generel
bøde (også: bødestraf)
volume_up
fine {substantiv}
Dette er en ynkværdig bøde fra en ynkværdig Kommission.
This is a pathetic fine from a pathetic Commission.
Kommissær Kinnock kaldte dette en symbolsk bøde.
Commissioner Kinnock called this a symbolic fine.
Medlemmerne af dette Parlament føler sig dårligt tilpas over den bøde, som Kommissionen har ikendt CFO.
Members of this House are sick at the fine that has been imposed by the European Commission on the CFO.
bøde
I modsat fald skal han betale en bøde i form af renter osv.
Otherwise, he must pay a penalty in the form of interest etc.
Det, der ikke fungerer her, er Kommissionens bøde- og strafsystem.
What does not work here is a mechanism of fines and penalties imposed by the Commission.
Endvidere udstedte Domstolen i 2000 sin første bøde i en sag om affaldshåndtering.
Furthermore, in 2000, the Court of Justice imposed its first financial penalty in a case concerning waste management.
bøde (også: billet)
2. jura
bøde (også: straf)
I modsat fald skal han betale en bøde i form af renter osv.
Otherwise, he must pay a penalty in the form of interest etc.
Det, der ikke fungerer her, er Kommissionens bøde- og strafsystem.
What does not work here is a mechanism of fines and penalties imposed by the Commission.
Endvidere udstedte Domstolen i 2000 sin første bøde i en sag om affaldshåndtering.
Furthermore, in 2000, the Court of Justice imposed its first financial penalty in a case concerning waste management.
bøde (også: straf)
volume_up
penal {substantiv}
I øjeblikket har nogle lande slet ingen sanktioner, mens andre giver meget små bøder og andre igen giver for store bøder.
At present some countries have no penalty whatsoever, some impose a very small fine and in some countries the fines are perhaps too penal.

Eksempelsætninger "bøde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet, som skatteyderen skal bøde for, må ikke gøre krav på hemmeligholdelse.
There must be no right of confidentiality about what the tax-payer has to pay for.
DanishBagtal ikke en Træl for hans Herre at han ikke forbander dig så du må bøde.
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
DanishThi hvad gavner det et Menneske at vinde den hele Verden og at bøde med sin Sjæl?
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?
DanishPengene ville være blevet frataget fodbolden, hvis der var blevet ikendt en større bøde.
The money would have been taken out of football if there had been a heavier fine.
DanishThi hvad gavner det et Menneske om han vinder den hele Verden men må bøde med sin Sjæl?
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?
DanishJeg fortryder det personligt, og jeg tror, at vi vil komme til at bøde alvorligt for det.
Personally, I regret this and I believe that it will be severely judged.
DanishVi ved, at der kan lægges pres på ministre, så de undlader at idømme bøde.
We know that pressure can be put on Ministers not to fine a company.
DanishMen de bøde dem at træde ud fra Rådet og rådførte sig med hverandre og sagde:
But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,
DanishDet, der ikke fungerer her, er Kommissionens bøde- og strafsystem.
What does not work here is a mechanism of fines and penalties imposed by the Commission.
DanishDisse medlemsstater protesterede ikke og måtte betale de fulde 10 % i bøde.
These countries did not protest and had to pay the full 10 %.
DanishOm han gribes må han syvfold bøde og afgive alt sit Huses Gods.
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
DanishUlykke bringer de gudløse Død og bøde skal de der hader retfærdige.
The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.
DanishMå Spotter bøde bliver tankeløs klog har Vismand Fremgang da vinder han kundskab.
When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge.
Danishingen Bøde tager han god; store Tilbud rører ham ikke.
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
DanishDe besøgende måtte lægge deres francs sammen for at kunne betale den horrible bøde på 5.000 franske francs.
The visitors had to pool their French francs together to pay the horrendous FRF 5 000 fine.
DanishHan blev idømt to års fængsel, en bøde og deportation.
He was sentenced to two years’ imprisonment, a fine and deportation.
DanishEndvidere udstedte Domstolen i 2000 sin første bøde i en sag om affaldshåndtering.
Furthermore, in 2000, the Court of Justice imposed its first financial penalty in a case concerning waste management.
DanishI modsat fald skal han betale en bøde i form af renter osv.
Otherwise, he must pay a penalty in the form of interest etc.
DanishDen som er hidsig må bøde ved Skånsel gør man det værre.
A man of great wrath shall suffer punishment: for if thou deliver him, yet thou must do it again.
DanishHvad årsagerne end måtte være til denne særligt jammerlige bøde, vil den støde et stort antal fans fra sig.
Whatever the reasons for that particular measly fine, it will alienate a large number of fans.