Dansk-engelsk oversættelse af "bøg"

DA

"bøg" engelsk oversættelse

EN
DA

bøg {en}

volume_up
1. botanik
bøg (også: bøgetræ)
volume_up
beech {substantiv}
Hr. formand, Kommissionens forslag om, at der til kræftdirektivet tilføjes eksponering af træstøv fra eg og bøg, er godt.
Mr President, the Commission's proposal for the carcinogens directive to include exposure to wood dust from oak and beech wood is an excellent one.
Direktiverne skal fuldstændiggøres efterhånden, som der fremkommer videnskabelige eftervisninger som nu om eg og bøg.
Directives have to be supplemented as we acquire more scientific evidence, such as the evidence we have now obtained on oak and beech wood.
Jeg støtter udvidelsen af det eksisterende direktiv om kræftfremkaldende stoffer til også at omfatte støv fra eg og bøg, mutagener i kategori 1 og 2 samt vinylchloridmonomer.
I support the extension of the existing directive on carcinogens to include dust from oak and beech wood, category 1 and category 2 mutagens and vinyl chloride monomer.

Eksempelsætninger "bøg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet har vi udvalg til, og nogle gange er det også nyttigt at læse en god bog.
We have committees for this purpose, and sometimes reading a good book has its uses.
DanishNederlandene har udgivet en bog om menneskerettigheder, og det er vigtigt.
The Netherlands has published a book about human rights, and that is important.
DanishJeg vil her blot henvise til Michael Polanyis store bog om» The Great Transformation«.
I refer here to Michael Polyanis's great book on " The Great Transformation '.
DanishOg jeg gik hen til Engelen og sagde til ham at han skulde give mig den lille Bog.
And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book.
DanishOg dersom nøgen ikke fandtes skreven i Livets Bog blev han kastet i Ildsøen.
And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
DanishHvorfor kan de virkelig, hvis en bog sælger dårligt, ikke tilbyde den til en bedre pris.
Why, if a book really is selling badly, can they not offer it at a cut price?
DanishDerpå gav Statsskriveren Sjafan Kongen den Meddelelse: "Præsten Hilkija gav mig en Bog.
Then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest hath given me a book.
DanishSelv har du talt mine Suk i din Lædersæk har du gemt mine Tårer; de står jo i din Bog.
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
DanishMan kan læse i en bog, men også fra en skærm og på den måde sprede information.
You can read a book but you can also read from a screen and disseminate information that way.
DanishAfslutningsvis vil jeg gerne erindre Dem om Robert Schuman, EU ' s stifters, ord i hans bog.
All of this will serve to guarantee long-term success for the European Union.
DanishFor nogle år siden skrev Storbritanniens overrabbiner, Jonathan Sachs, en bog med titlen.
You mentioned in your speech that you do not see the issue as a clash of civilisations.
DanishHERREN svarede Moses: "Den som har syndet imod mig ham vil jeg udslette af min Bog!
And the LORD said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book!
DanishDerpå gav Statsskriveren Sjafan Kongen den Meddelelse: "Præsten Hilkija gav mig en Bog.
And Shaphan the scribe shewed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book!
DanishDenne bog kommer til at ligge ved mødesalens udgang i morgen kl.
That book will be placed at the exit of the Chamber tomorrow morning at 10.00 a. m.
DanishJeg håber, at vi får sat skub i dette her nu, og længe leve den gode bog!
I hope we will get moving on this now, and long live the good book!
DanishMen man kan naturligvis ikke skrive en hel bog i en kort beslutning.
However, you cannot of course write a whole book in a short resolution.
DanishHvad er skønnere end at sidde foran pejsen med et glas vin og en lånt bog fra biblioteket?
What could be nicer than to sit by an open fire with a glass of wine and a good library book?
Danishlad dem slettes af Livets Bog ej optegnes blandt de retfærdige!
But I am poor and sorrowful: let thy salvation, O God, set me up on high!
DanishSåledes stadfæstedes disse Purimsforskrifter ved Esters Befaling; og det blev optegnet i en Bog.
And the decree of Esther confirmed these matters of Purim; and it was written in the book.
DanishHer til morgen har alle medlemmer fået en lille bog med 113 siders afstemninger ved navneopråb.
All Members have, this morning, received a booklet containing 113 pages of roll-call votes.