Dansk-engelsk oversættelse af "bøger"

DA

"bøger" engelsk oversættelse

EN
EN

DA bøger
volume_up
{flertal}

bøger
Vi ved, at afbrændingen af bøger betød meget mere end blot afbrænding af bøger.
We know that the burning of books meant much more than the burning of books.
Man lader det her se ud, som om alle bøger er værdifulde bøger.
You are making it sound here as if all books are quality books.
Bøger må altså ikke være underlagt lovene om den uhæmmede konkurrence!
Books should therefore not be subject to the laws of uncontrolled competition!

Eksempelsætninger "bøger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg vidste, hvordan jeg i mine bøger kunne bruge underdrivelsen som et middel til kompromis.
I knew how to use understatement as a means of compromise in my literature.
DanishDer opstår tværstøtte mellem bøger, der sælger godt og dem, der sælger dårligt.
Cross-subsidisation will occur between good and bad expenditure.
DanishMed eller uden fastprisordning for bøger bliver der heldigvis bragt flere og flere titler på markedet.
With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
DanishEn simpel, tydelig toldlov viser sig pludselig at medføre et reglement på tre tykke bøger.
A simple and clear-cut customs act suddenly appears to be backed by legislation which fills three thick volumes.
DanishVi bør dog ikke foregribe debatten om disse to bøger.
We should not pre-empt the discussion of these two papers.
DanishJeg tror, at der er tale om en vis beskyttelse af disse små boghandler i forbindelse med fastprisordningen for bøger.
I believe that fixed prices do indeed offer these small bookshops a certain degree of protection.
DanishMan vil så begynde at forpligte de forlæggere, der har gavn af fastprisordningen for bøger, til at udgive værdifulde værker.
We should start by placing an obligation on publishers who benefit from price fixing to publish quality works.
DanishFilmen fortjener en politik, som tager sigte på bevarelse af filmarven, i lighed med politikkerne til bevarelse af bygninger, malerier eller bøger.
A few decades later, Georges Méliès invented the cinema of spectacle and of the imagination.
DanishMigration kan betragtes som en trussel, som det tydeligt og ofte er illustreret i nyere tid i Oriana Fallacis bøger.
There has been institutional inflation in Euro-Mediterranean cooperation with the constant creation of new institutions and bodies.
DanishDer findes ingen bøger.
DanishDer er fare for, at de små boghandlere, især på landet og i små byer, forsvinder, og dermed formindskes adgangen til bøger.
There is a risk that small bookshops will disappear, especially in the countryside and in smaller towns, and that with it, accessibility will decrease.
DanishSådanne individuelle andragender siger mere end mange, tykke bøger, og dermed bliver der sat levende ansigter på den situation, som handicappede mennesker til daglig står i.
Such individual petitions speak volumes and put a human face on the situation faced daily by people with disabilities.
DanishDer udgives kun omkring 20 bøger om året på mordvin-sproget, som tales af omkring 1 million mennesker; der findes ikke nogen dagblade, og der undervises ikke på sproget på en eneste skole.
Russia’ s policy towards ethnic minorities, however, once again confirms that President Putin’ s deeds do not match his words.