Dansk-engelsk oversættelse af "bøje"

DA

"bøje" engelsk oversættelse

DA

bøje {verbum}

volume_up
bøje (også: bøje sig)
Begynder man først af opportunistiske grunde at bøje denne lovgivning, sætter man spørgsmålstegn ved Det Europæiske Fællesskabs grundlag.
Anyone who starts to bend the rules for opportunistic reasons challenges the foundations of the European Community.
Man kan ikke bøje den efter de politiske konjunkturer.
They cannot be bent to the dictates of the political climate.
Så snart krigen begynder, vil andre europæiske ledere utvivlsomt bøje sig for USA ' s vilje ligesom Tony Blair og lade hånt om befolkningens synspunkter, hvilket siger meget om vores demokrati.
No doubt as soon as the war begins, other European leaders along with Tony Blair, will bend to the will of the United States, ignoring the views of the people, which says a lot about our democracy.
bøje (også: bukke, bøje sig)
Kom lad os bøje os kaste os ned knæle for HERREN vor Skaber!
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker!
"Med hvad skal jeg møde HERREN bøje mig for Højhedens Gud?
Wherewith shall I come before the LORD, and bow myself before the high God?
Jeg vil så bøje mig som den eneste af dette flertal.
I will be in a minority of one, and bow to the majority.
bøje (også: snyde, stjæle)
bøje (også: spænde)

Eksempelsætninger "bøje" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er altså et punkt, som plenarforsamlingen i sin uendelige visdom må bøje sig over.
So this is something which the plenary will have to decide in its ultimate wisdom.
Danishat de ikke skal drikke og glemme Vedtægt og bøje Retten for alle arme.
Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.
DanishJeg er som ordfører gået imod, men var nødt til at bøje mig for flertallet i plenum.
As the rapporteur, I voiced my opposition to this, but I had to bow to the majority of the House.
DanishVi bør bøje vores hoveder i mindet om denne periode og huske ofrene for denne krig.
It seems that they wanted to hear less and less about the atrocities of the Communist dictatorship.
Danishalle Konger skal bøje sig for ham alle Folkene være hans Tjenere.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
DanishKom lad os bøje os kaste os ned knæle for HERREN vor Skaber!
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker!
DanishParlamentet træffer imidlertid beslutning herom, og den beslutning vil jeg bøje mig for.
However, this is what Parliament has decided and I will have to reconcile myself to this decision.
Danish"Med hvad skal jeg møde HERREN bøje mig for Højhedens Gud?
Wherewith shall I come before the LORD, and bow myself before the high God?
DanishEj bøje du Hjertet til hendes Veje far ikke vild på hendes Stier;
Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths.
DanishDen gudløse tager Gave i Løn for at bøje Rettens Gænge.
A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment.
Danishdu bøje dit Øre til mig; red mig i Hast og vær mig en Tilflugtsklippe en Klippeborg til min Frelse;
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
DanishDe har ikke ubetinget ladet Dem bøje, og vi heller ikke.
You did not necessarily allow yourselves to be budged, and neither did we.
DanishSå må man have noget for noget i stedet for bare at bøje sig for presset.
We must be able to pay the US back in the same coin in this case instead of just yielding to its pressure.
DanishHar den amerikanske task force da allerede fået Europa til at bøje sig før fristens udløb?
Will the American task force already have caused Europe to fold in on itself, even before the deadline?
DanishMen Joab og Hærførerne måtte bøje sig for Kongens Ord.
Notwithstanding the king's word prevailed against Joab, and against the captains of the host.
DanishMen jeg kan gå ind i dit Hus af din store Nåde og vendt mod dit hellige Tempel bøje mig i din Frygt.
Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face.
DanishDu må ikke bøje din fattige Landsmands Ret i hans Retssag.
Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause.
DanishMan kan ikke bøje den efter de politiske konjunkturer.
They cannot be bent to the dictates of the political climate.
Danishfor at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig deres i Himmelen og på Jorden og under Jorden
That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;
DanishDu må ikke bøje Retten for den fremmede og den faderløse og du må ikke tage Enkens Klædning i Pant.
Thou shalt not pervert the judgment of the stranger, nor of the fatherless; nor take a widow's raiment to pledge: