Dansk-engelsk oversættelse af "bølge"

DA

"bølge" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

bølge {en}

volume_up
bølge
volume_up
wave {substantiv}
Ville det afholde Cypern fra at være med i den første bølge af nye medlemmer?
Would that prevent Cyprus from being one of the first wave of new members?
Europa oplever i øjeblikket en stor bølge af nye internetfirmaer.
Europe is presently seeing a wave of Internet companies being set up.
Set i lyset heraf, er der så nogen reel grund til ikke at medtage Malta i første bølge?
Given that, is there any real reason not to include Malta in the first wave?
bølge (også: strømning)
volume_up
surge {substantiv}
Når vi hører om Storbritanniens nye lederskab af Europa, forventer vi en ny bølge af fremmedhad, der måske dæmpes af råd fra amerikanerne.
When we hear of Britain's new leadership of Europe we anticipate a new surge of xenophobia tempered, perhaps, by American advice.

Eksempelsætninger "bølge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVille det afholde Cypern fra at være med i den første bølge af nye medlemmer?
Would that prevent Cyprus from being one of the first wave of new members?
DanishSet i lyset heraf, er der så nogen reel grund til ikke at medtage Malta i første bølge?
Given that, is there any real reason not to include Malta in the first wave?
DanishDet undrer mig i øvrigt, at medlemslandenes regeringer lader sig rive med af denne bølge.
Indeed I am astounded that governments are prepared to allow this to happen.
DanishEr vi midt i en bølge af McCarthyisme, der vil brede sig i hele Den Europæiske Union?
Is the European Union perhaps being submerged by a wave of McCarthyism?
DanishDen sidste bølge af vold og terror skal i hvert fald fordømmes.
The most recent wave of violence and terror must be condemned in any event.
DanishMan skal passe på, at en omfattende bølge af hævnaktioner ikke sættes i gang.
Restarting a spiral of large-scale revenge is to be avoided.
DanishEuropa oplever i øjeblikket en stor bølge af nye internetfirmaer.
Europe is presently seeing a wave of Internet companies being set up.
DanishHeldigvis har der i mange EU-lande rejst sig en bølge af protester mod denne politik.
Luckily, a wave of protest has risen up against this policy in numerous countries of the European Union.
DanishDer går i dag en bølge af antimuslimske følelser gennem Europa.
A wave of anti-Muslim sentiment is currently sweeping across Europe.
DanishI foråret 2003 skyllede en bølge af undertrykkelse hen over øen.
In the spring of 2003, a wave of oppression swept over the island.
DanishDesværre er der mange nationer, som i øjeblikket er ramt af denne forfærdelige bølge af terrorisme.
Sadly, this is a time in which many nations are affected by this terrible wave of terrorism.
DanishDoha er ikke signalet til en ny bølge af liberaliseringer, men heller ikke en dagsorden for udviklingen.
Doha is not a sign of a new wave of liberalisations, but nor is it an agenda for development.
DanishEn bølge af nye arrestationer fandt sted i de følgende uger.
A wave of new arrests took place during subsequent weeks.
DanishJeg mener ikke, at en bølge af hysteri er tilstrækkelig grund til lovgivning fra Europa-Kommissionen.
I do not think that a wave of hysteria is sufficient grounds for legislation by the European Commission.
Danish- Hr. formand, det, vi ser nu i Østeuropa, er anden bølge af kampen for demokrati.
We must therefore definitely support democracy in Ukraine, analyse the situation that has come about and forecast the future.
DanishIkke alle, som er imod Tyrkiet, benytter sig af denne retorik, men de rider på en bølge af disse følelser.
Not all those who are against Turkey use these arguments, but they ride the wave of these sentiments.
DanishDer går en antiislamisk bølge gennem Europa i dag.
A wave of Islamophobia is passing over Europe at present.
DanishJeg er stolt over, at mit land opfyldte kriterierne og er med i den første bølge af deltagere i den fælles valuta.
I am proud that my country met the criteria and is in the first wave of entrants to the single currency.
DanishNæste lørdag vil der verden over i mange lande rejse sig en hidtil uset bølge af protester imod krigen.
Next Saturday, throughout the world, a tidal wave without precedent in many countries will rise up and say no to war.
DanishJeg var en af de kun tre britiske MEP ' er - alle fra UKIP, naturligvis - der gik imod den seneste bølge af udvidelser.
I was one of only three British MEPs – all UKIP of course – that opposed the last wave of enlargement.