Dansk-engelsk oversættelse af "bølgelængde"

DA

"bølgelængde" engelsk oversættelse

DA

bølgelængde {en}

volume_up
bølgelængde
Et flertal i Parlamentet er derfor på samme bølgelængde, ligesom flertallet af offentligheden.
A majority in Parliament is on the same wavelength, therefore, as the majority of the public.
Det ser dog ikke ud til, at Kommissionen og medlemsstaterne er på bølgelængde.
However, the Commission and the Member States do not appear to be on the same wavelength.
Hvis ikke jeg tager meget fejl, er vi således alle på bølgelængde.
So, if I am not mistaken, we are all on the same wavelength.

Eksempelsætninger "bølgelængde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEU ville således være på bølgelængde med befolkningerne og deres krav om sikkerhed.
The European Union would then be in line with the public and its safety demands.
DanishDet ser dog ikke ud til, at Kommissionen og medlemsstaterne er på bølgelængde.
However, the Commission and the Member States do not appear to be on the same wavelength.
DanishJeg er i store træk på bølgelængde med det, formanden for Rådet sagde om dette emne.
I tend to agree with what the President-in-Office said on the subject.
DanishEt flertal i Parlamentet er derfor på samme bølgelængde, ligesom flertallet af offentligheden.
A majority in Parliament is on the same wavelength, therefore, as the majority of the public.
DanishHvis ikke jeg tager meget fejl, er vi således alle på bølgelængde.
So, if I am not mistaken, we are all on the same wavelength.
DanishJeg tror, at vi er på bølgelængde, og at det ikke bliver vanskeligt for os at acceptere hans anbefalinger.
I believe we take the same approach and we have no great difficulty in accepting his recommendations.
DanishHr. formand, jeg er overbevist om, at Europa-Parlamentet og Rådet er på samme bølgelængde på dette punkt.
I am convinced, Mr President, that the European Parliament and the Council are on the same wavelength on this point.
DanishErhvervslivet og de ikke-statslige miljøorganisationer har været på bølgelængde i denne proces, hvilket ikke altid er tilfældet.
Indeed business and the environmental NGOs have been on the same wavelength during this process, which is not always the case.
DanishMed hensyn til den dobbelte prismærkning, hr. formand, er jeg glad for at kunne fastslå, at betænkningen er på bølgelængde med Kommissionen.
As far as the display of dual prices is concerned, Mr President, I am glad to note that the report is on the same wavelength as the Commission.
DanishJeg mener således, at vi i alt væsentligt er på samme bølgelængde, og at vi har de samme interesser og prioriteringer for de kommende år.
I consequently consider that, materially, we are on the same wavelength, we have the same concerns and the same priorities for action in coming years.
DanishVi har således både et ønske og ambitioner om - inden for et meget stort antal områder - at være på samme bølgelængde og at højne denne forhandling.
Our concern and our ambition, therefore, on a large number of subjects, is to be on the same wavelength and to carry these negotiations forward successfully.
DanishFru Hautala bevæger sig på den anden side på en helt anden bølgelængde og har opfordret til en styrkelse af foranstaltningerne vedrørende sundhedsbeskyttelse.
Mrs Hautala, on the other hand, is operating on a different wavelength altogether and has called for health protection arrangements to be strengthened.
DanishVedrørende dette spørgsmål forekommer det mig, at Parlamentet og Rådet er på bølgelængde ved at være meget forsigtige med hensyn til spørgsmålet om information til patienter.
On that issue, it seems that Parliament and Council are on the same wavelength in being very prudent on the issue of information for patients.
DanishMed disse betragtninger vil jeg sige, at det alt i alt glæder Kommissionen at være på bølgelængde med EuropaParlamentet trods disse mindre uoverensstemmelser.
Overall, subject to those reflections and despite a few discrepancies, the Commission is pleased to find itself in such agreement with the European Parliament.
DanishHaug-betænkningen og Kommissionens rapport om, hvordan ordningen for egne indtægter fungerer, som blev offentliggjort i oktober sidste år, er på bølgelængde i mange spørgsmål.
The Haug report and the Commission report on the operation of own resources published last October are on the same wave-length on many questions.
DanishMen jeg insisterer på, at vi i vores forbindelser med tredjelande bør være meget klare og på afgørende vis fremme forbindelserne med de lande, som befinder sig på samme bølgelængde som os.
But, I insist, in relations with third countries we must be extremely clear and firmly promote relations with those countries that share our views on this matter.
DanishDet er opmuntrende, at Det Europæiske Konvent er på samme bølgelængde med endelige forslag fra beslutningsforslaget, som det ses af artikel I-13, III-65 og III-172.
It is encouraging that the Constitutional Convention is on the same wavelength, with final proposals from the motion for the resolution, as can be seen from articles? -13,??? -65 and??? -172.
DanishVi opfordrer Kommissionen til at stille et nyt forslag og tage det nuværende tilbage for at få en tekst, der er mere på bølgelængde med det senest vedtagne direktiv om energibeskatning.
We call upon the Commission to submit a new proposal and withdraw the current one in order to have a text more in sympathy with the recently adopted energy tax directive.
DanishHr. formand, jeg tror, at dette er en situation, hvor mænd og kvinder som medlemmer af Europa-Parlamentet bør være på bølgelængde med borgerne i denne solidaritetsindsats.
I believe that on this occasion Members of the European Parliament should show they are on the same wavelength as the citizens and join with them in expressing solidarity with the victims.