Dansk-engelsk oversættelse af "børnearbejde"

DA

"børnearbejde" engelsk oversættelse

DA

børnearbejde {et}

volume_up
børnearbejde
Eksisterende bestemmelser om minimumsløn og børnearbejde skal håndhæves og forbedres.
Existing minimum wage and child labour provisions should be enforced and improved.
Min Liberale Gruppe støtter selvfølgelig forbuddet mod børnearbejde.
The Liberal Group is of course solidly behind the banning of child labour.
Udviklingen viser desuden, at børnearbejde og menneskehandel er tiltagende.
There is also evidence that child labour and trafficking in human beings are on the increase.

Eksempelsætninger "børnearbejde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPPE-DE-Gruppen fordømmer, som alle andre har sagt, enhver form for børnearbejde.
The PPE-DE group, like all the other groups, condemns every form of child labour.
DanishEksisterende bestemmelser om minimumsløn og børnearbejde skal håndhæves og forbedres.
Existing minimum wage and child labour provisions should be enforced and improved.
DanishJeg vil ikke tale om børnearbejde i al almindelighed her, for det er vi alle sammen imod.
I do not want to discuss child labour in general, as we are all against this.
DanishOm: EU-støtte til ILO ' s internationale program for afskaffelse af børnearbejde
Subject: EU support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour
DanishHvorfor afviser Storbritanniens regering at ratificere ILO ' s konvention 138 om børnearbejde?
Why do the authorities there refuse to ratify ILO Convention 138 on child labour?
DanishDet betyder et stop for børnearbejde, udnyttelse af børn og den forfærdelige handel med børn.
It means an end to child labour and exploitation and the awful trades in children.
DanishDen fordømmer enhver form for udnyttelse af børn samt de værste former for børnearbejde.
It condemns all forms of child exploitation, as well as the worst forms of child labour.
DanishJeg vil slet ikke komme ind på problemer såsom børnearbejde - også dér er der problemer.
I will not even broach problems such as child labour - for there also there are problems.
DanishMin Liberale Gruppe støtter selvfølgelig forbuddet mod børnearbejde.
The Liberal Group is of course solidly behind the banning of child labour.
DanishUdviklingen viser desuden, at børnearbejde og menneskehandel er tiltagende.
There is also evidence that child labour and trafficking in human beings are on the increase.
DanishSituationen i Det Forenede Kongerige med hensyn til udbredelsen af børnearbejde er uacceptabel.
The situation of many children working in the United Kingdom is intolerable.
DanishFor det tredje er børnearbejde et væsentligt punkt i forbindelse med alt dette.
Thirdly, child labour is a vital point in this whole issue.
DanishDet globale tal for børnearbejde ligger i nærheden af 200 millioner.
The global figure is something close to 200 million for child labour.
DanishMed rette bærer disse tæpper kvalitetsmærket " Fremstillet uden brug af børnearbejde ".
These rugs rightly carry a quality label stating that they have not been manufactured by children.
DanishArbejdstagerne tvinges til at påtage sig utallige overarbejdstimer, og der forekommer børnearbejde.
Workers are forced to work many hours’ overtime and child labour is also not uncommon.
DanishVi kan også kun være enige i viljen til at bekæmpe tvunget børnearbejde.
The same applies to the desire to combat forced child labour.
DanishI dag offentliggør UNICEF sin rapport om børns situation i verden, som vedrører børnearbejde.
Today UNICEF publishes its State of the World's Children report, which deals with child labour.
DanishI Kommissionens dokument bør arbejdsvilkårene, herunder børnearbejde, udformes mere konkret.
Working conditions, including child labour, merit more specific detail in the Commission document.
DanishForbud mod børnearbejde og beskyttelse af unge på arbejdspladsen
Prohibition of child labour and protection of young people at work
DanishHvad værre er, så indrømmer han, at der finder arbejdsløshedskrænkelser sted i Indien inklusive børnearbejde.
These shared experiences provide a solid foundation from which we can build.