Dansk-engelsk oversættelse af "børnebørn"

DA

"børnebørn" engelsk oversættelse

DA

børnebørn {flertal}

volume_up
Den, der læser advarselen, køber ikke det mærkede legetøj til sine børn eller børnebørn.
People who read this warning will not buy these toys for their children or grandchildren.
Måske vil vore børn og børnebørn om nogle år med rette» forbande« os.
Perhaps our children and grandchildren will have every right to curse us in the future.
Så må vi se, om mine børnebørn ser tingene på samme måde om 20 år.
Whether my grandchildren will see things in the same light 20 years from now remains to be seen.

Eksempelsætninger "børnebørn" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen, der læser advarselen, køber ikke det mærkede legetøj til sine børn eller børnebørn.
People who read this warning will not buy these toys for their children or grandchildren.
DanishMåske vil vore børn og børnebørn om nogle år med rette» forbande« os.
Perhaps our children and grandchildren will have every right to curse us in the future.
DanishDe gamles Krone er Børnebørn Sønners Stolthed er Fædre.
A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue.
DanishSå må vi se, om mine børnebørn ser tingene på samme måde om 20 år.
Whether my grandchildren will see things in the same light 20 years from now remains to be seen.
DanishHvilken tilværelse vil vores børn og børnebørn få i fremtiden?
What future life will our children and our children's children have?
DanishDet er et spørgsmål om at skabe et fredeligt og demokratisk Europa for vores børn og børnebørn.
It is a question of creating a Europe of peace and democracy for our children and children's children.
DanishSiden levede Job 140 År og så sine Børn og Børnebørn fire Slægtled.
After this lived Job an hundred and forty years, and saw his sons, and his sons' sons, even four generations.
DanishVi må ikke efterlade et sådant Europa til vores børn og børnebørn.
Politically speaking, we are in the regional league.
DanishAnsvar over for os selv og vore børnebørn kan kun bestå i en ufravigelig og konsekvent afvisning.
Responsibility towards ourselves and our children's children can only mean strict and consistent rejection.
DanishJeg har derfor stemt for en fredelig, tolerant og social fremtid for vores børn og børnebørn.
I have therefore cast my vote in favour of a peaceful, tolerant, and social future for our children and grandchildren.
DanishFremtiden vil blive bestemt af dem, der kommer til at leve i fremtiden, vores børn og børnebørn.
Czechoslovakia’ s story can serve as a lesson, particularly for those who are set to negotiate the European Constitution.
DanishDet handler om vores børn og vores børnebørn.
It is a question of our children and children's children.
DanishJeg har i hvert fald ikke lyst til, at et af mine 18 børnebørn skal falde i en kolonikrig som Ruslands forsvarer.
At any rate, I do not want any of my 18 grandchildren to die in a colonial war for the defence of Russia.
DanishFor indvandreres børn og børnebørn vil det sprog, der tales i omgivelserne, blive deres første talesprog.
For the children and grandchildren of migrants, the language of the environment will become their first spoken language.
DanishOg EU ' s indsats til fordel for miljøet betyder en renere og mere sikker verden for vores børn og børnebørn.
And Europe ’ s commitment to the environment means a cleaner and safer world for our children and our grandchildren.
DanishDer er tale om to befolkninger, der skal leve sammen som naboer eller give deres børnebørn udsigt til evige slægtsfejder.
They are two peoples who must coexist as neighbours or offer their grandchildren the prospect of eternal feuding.
DanishSe, hvad mine børnebørn nu ser på«.
Look at what my grandchildren are seeing now. '
DanishJeg har syv børn og 18 børnebørn.
DanishØnsker vi, at vores børn og børnebørn skal nyde godt af det samme sociale sikringsniveau, som vi har nu, og som vi efterhånden tager for givet?
Do we want our children and grandchildren to enjoy the kind of social security we have come to expect?
DanishDerfor bliver vi virkelig nødt til at ændre vores måde at leve på, hvis vi vil sikre en eksistens for vores børn og børnebørn.
As a consequence, we will really have to change our way of living if we want to secure an existence for our children and grandchildren.