Dansk-engelsk oversættelse af "børnedødelighed"

DA

"børnedødelighed" engelsk oversættelse

DA

børnedødelighed {en}

volume_up
børnedødelighed
Dette er meget ofte årsag til forskellige sygdomme og til den høje børnedødelighed i lande i den tredje verden.
Very often this is the cause of a variety of diseases and of the high infant mortality rate in third world countries.
Om: Høj børnedødelighed i Kosovo Ifølge de seneste oplysninger fra FN, som er fremsendt til Verdenssundhedsorganisationen, har Kosovo den højeste børnedødelighed i Europa.
Subject: High infant mortality levels in Kosovo According to the most recent UN information forwarded to the World Health Organisation, Kosovo has the highest rate of infant mortality in Europe.

Eksempelsætninger "børnedødelighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er en klar sammenhæng mellem børnedødelighed og forældres adgang til uddannelse.
There is a clear link between child mortality rates and the level of parental education.
DanishSom følge heraf er der omfattende parasitinfektioner, og den tredjehyppigste årsag til børnedødelighed er diarré.
As a result, parasitic infection is rife and the third cause of infant deaths is diarrhoeal disease.
DanishDette er meget ofte årsag til forskellige sygdomme og til den høje børnedødelighed i lande i den tredje verden.
Very often this is the cause of a variety of diseases and of the high infant mortality rate in third world countries.
DanishTotal fattigdom er årsag til daglige katastrofer i form af underernæring, kronisk analfabetisme, høj børnedødelighed, aids osv.
As Chairman of the Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary Committee, this is a matter of some importance to me.
DanishMålsætningerne for drikkevand og sanitet, kemikalier, fiskebestande og bekæmpelse af fattigdom, sult og børnedødelighed skal efterfølges af håndgribelige aktioner og politikker.
The targets for drinking water and sanitation, chemicals, fish stocks and the reduction of poverty, starvation and child mortality should be followed by tangible action and policy.
DanishInvestering i piger fører tilsyneladende til lavere børnedødelighed og færre dødsfald blandt kvinder, giver større fødevaresikkerhed og betyder en forbedring af fattigdomsbekæmpelsen.
Investing in girls seems to result in lower levels of child mortality and mortality among women, creates better food safety and means an improvement in the fight against poverty.
DanishOm: Høj børnedødelighed i Kosovo Ifølge de seneste oplysninger fra FN, som er fremsendt til Verdenssundhedsorganisationen, har Kosovo den højeste børnedødelighed i Europa.
Subject: High infant mortality levels in Kosovo According to the most recent UN information forwarded to the World Health Organisation, Kosovo has the highest rate of infant mortality in Europe.