Dansk-engelsk oversættelse af "børnehandel"

DA

"børnehandel" engelsk oversættelse

DA

børnehandel {en}

volume_up
børnehandel
Har Rådet kendskab til denne organiserede børnehandel i Vestafrika?
Is the Council aware of organized child trafficking practices in West Africa?
Vil Rådet være rede til at rejse spørgsmålet om børnehandel over for de nigerianske og togolesiske regeringsmyndigheder?
Will the Council raise the issue of child trafficking with the Nigerian and Togolese government authorities?
Landet er i øjeblikket især kendt for børnehandel, pyramidespil, energispild, mishandling af fanger og international kriminalitet.
The country is now mainly renowned for child trafficking, the pyramid schemes, wasting energy, prisoner abuse and international crime.
børnehandel
For det er tydeligt, at der findes en forbindelse mellem børneporno på Internettet og børnehandel.
After all, there is quite obviously a correlation between child pornography on the Internet and trafficking in children.
Det er uacceptabelt, at handlinger som børnehandel og -slaveri fortsat eksisterer i det 21. århundrede og sågar stiger i omfang.
Surely it is unacceptable that practices such as trafficking in children and slavery still exist, and even thrive, in the twenty-first century.
Kommissionens strategi til bekæmpelse af børnehandel og børnearbejde er hovedsageligt baseret på foranstaltninger om at mindske fattigdommen i Afrika.
The Commission's strategy to combat trafficking in children and child labour is based mainly on its measures to reduce poverty in Africa.

Eksempelsætninger "børnehandel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHar Rådet kendskab til denne organiserede børnehandel i Vestafrika?
Is the Council aware of organized child trafficking practices in West Africa?
DanishSørgeligt nok er kvinde- og børnehandel under alle omstændigheder et stigende problem i Cambodja.
Sadly trafficking in women and children is in any case an increasing problem in Cambodia.
DanishFor det er tydeligt, at der findes en forbindelse mellem børneporno på Internettet og børnehandel.
After all, there is quite obviously a correlation between child pornography on the Internet and trafficking in children.
DanishVil Rådet være rede til at rejse spørgsmålet om børnehandel over for de nigerianske og togolesiske regeringsmyndigheder?
Will the Council raise the issue of child trafficking with the Nigerian and Togolese government authorities?
DanishIfølge oplysninger fra UNICEF er over 200.000 børn blevet ofre for en grænseoverskridende børnehandel i Vest- og Centralafrika.
According to UNICEF figures, over 200 000 children are victim to cross-border trafficking in West and Central Africa.
DanishLandet er i øjeblikket især kendt for børnehandel, pyramidespil, energispild, mishandling af fanger og international kriminalitet.
The country is now mainly renowned for child trafficking, the pyramid schemes, wasting energy, prisoner abuse and international crime.
DanishDet er uacceptabelt, at handlinger som børnehandel og -slaveri fortsat eksisterer i det 21. århundrede og sågar stiger i omfang.
Surely it is unacceptable that practices such as trafficking in children and slavery still exist, and even thrive, in the twenty-first century.
DanishKommissionens strategi til bekæmpelse af børnehandel og børnearbejde er hovedsageligt baseret på foranstaltninger om at mindske fattigdommen i Afrika.
The Commission's strategy to combat trafficking in children and child labour is based mainly on its measures to reduce poverty in Africa.
DanishDen internationale bekæmpelse af børnehandel ledes af FN, der har udpeget en særlig ordfører for spørgsmålet om salg af børn.
The international combat against trafficking in children is conducted by the United Nations, who have designated a special rapporteur on the question of the sale of children.
DanishHr. formand, mine damer og herrer, Kommissionen er ligesom Europa-Parlamentet dybt foruroliget over problemet med børnehandel i Vest- og Centralafrika.
Mr President, ladies and gentlemen, like the European Parliament, the Commission is deeply concerned about the problem of trafficking in children in West and Central Africa.
DanishVi troede, at slaveriet var udryddet, men det eksisterer fortsat, og den mest forkastelige form er naturligvis børnehandel og handel med børneslaver.
We thought that slavery had been stamped out, but it continues to exist, and the most shocking form of slavery is, of course, the trafficking in children and the trade in child slaves.
DanishHr. formand, det er vigtigt, at vi sætter alt ind for at undgå, at kriminelle organisationer uhindret kan udnytte det eksisterende kaos og ser det som en chance for røverier, børnehandel osv.
I would congratulate the Commission and Council on their rapid and sufficient response immediately following the disaster and on the involvement they have displayed.