Dansk-engelsk oversættelse af "børnehjem"

DA

"børnehjem" engelsk oversættelse

DA

børnehjem {et}

volume_up
børnehjem
Der er beskæftiget op mod 100.000 mennesker på selve de rumænske børnehjem.
There are up to 100 000 people employed within the Romanian orphanages themselves.
I de seneste år har han reddet mange børn og oprettet et børnehjem i Olongapo City på Filippinerne.
In the past few years he has rescued many children and has set up the orphanage in Olongapo City in the Philippines.
Herved kan der opstå en nødsituation navnlig i sociale institutter som hospitaler, børnehjem og alderdomshjem.
This may lead to an emergency in welfare institutions such as hospitals, orphanages and old people's homes.

Eksempelsætninger "børnehjem" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er beskæftiget op mod 100.000 mennesker på selve de rumænske børnehjem.
There are up to 100 000 people employed within the Romanian orphanages themselves.
DanishSiden 2000 er antallet af børn på børnehjem blevet nedbragt fra 37.000 til de nuværende 32.000.
It has started to implement a new action plan to close old state care homes.
DanishJeg er virkelig ikke i stand til at præcisere antallet af børn, som befinder sig på børnehjem.
To tell the truth, I am not able to give any precise details on the number of children in Romanian orphanages.
DanishI Rumænien arbejder regeringen hårdt på at flytte børnene fra børnehjem til plejeforældre eller pårørende.
More work is needed to improve conditions, but we are encouraged by both governments ’ recent actions.
DanishForholdene i sygehuse og børnehjem er katastrofale.
The situation in the hospitals and orphanages is appalling.
DanishI de seneste år har han reddet mange børn og oprettet et børnehjem i Olongapo City på Filippinerne.
In the past few years he has rescued many children and has set up the orphanage in Olongapo City in the Philippines.
DanishHerved kan der opstå en nødsituation navnlig i sociale institutter som hospitaler, børnehjem og alderdomshjem.
This may lead to an emergency in welfare institutions such as hospitals, orphanages and old people's homes.
DanishVi besøgte et børnecenter, et børnehospital, en række børnehjem og børnehaver for selv at opleve det.
We visited a children's centre, a paediatric hospital, a series of orphanages and nurseries to see that for ourselves.
DanishDet var også klart, at det personale, som arbejder på de rumænske børnehjem, behøver yderligere muligheder for at drage omsorg for børnene.
It was also clear that the staff who work in Romanian orphanages need further child care opportunities.
DanishDen er begyndt at gennemføre en ny handlingsplan med henblik på at lukke gamle statslige børnehjem.
We are certainly concerned about the plight of institutionalised children whose living conditions are generally inadequate in both of these countries.
DanishJeg besøgte Rumænien i slutningen af juli for på første hånd at se, hvordan et af de største børnehjem, der befinder sig i det nordlige Rumænien, fungerede.
I visited Romania at the end of July to see at first hand the workings of one of the largest orphanages which is in northern Romania.
DanishDet gælder især for et stort antal alvorligt handicappede børn på børnehjem i Rumænien, som kan finde villige værtsfamilier i EU-landene.
In particular there are a number of severely disabled children in orphanages in Romania for whom there are willing host families in European Union countries.
DanishFor det tredje giver adoptionssystemet og dettes manglende gennemskuelighed såvel som situationen på de bulgarske børnehjem og specialskoler fortsat anledning til bekymring.
I am not overly keen on the black-and-white film presented by the European Commission entitled ‘ Romania the bad and Bulgaria the good’.
DanishDesuden drøftes i ECHO i øjeblikket en støttebevilling på 20 millioner euro bl.a. til opvarmning af specielle institutioner som børnehjem og alderdomshjem.
In addition, ECHO is at present considering granting EUR 20 million in aid, inter alia, for heating in special institutions such as children's homes and homes for the elderly.
DanishMin holdning til Rumænien og Bulgarien - navnlig Rumænien - er, at et medlemskab af Den Europæiske Union vil være godt for de børn, der enten er forladt eller på børnehjem.
My view concerning Romania and Bulgaria – particularly Romania – is that membership of the European Union would be good for those children who find themselves abandoned or in care.