Dansk-engelsk oversættelse af "BA"

DA

"BA" engelsk oversættelse

volume_up
BA {en} [forkortelse]
EN
EN

"BA" dansk oversættelse

volume_up
BA {substantiv} [forkortelse]
DA
DA

BA {en} [forkortelse]

volume_up
BA
volume_up
BA {substantiv} [fork.]
Mindstekravet er at forsøge at nå målet om en støjbegrænsning på -14 dBA i bedste fald, men mindst -10 dBA, ved kilden.
That is a minimum requirement: to try to reach the target of noise reduction of, at best, -14 dBA, but at the very least, -10 dBA reduction at source.
A Uachtaráin, ar an céad dul síos ba mhaith liom fáilte a chur roimh Aire Airgeadais na hEireann agus Uachtarán in Oifig, an tUasal Ruairí Quinn, T.D. chuig Parlaimint na hEorpa.
A Uachtaráin, ar an céad dul síos ba mhaith liom fáilte a chur roimh Aire Airgeadais na hEireann agus Uachtarán in Oifig, an tUasal Ruairí Quinn, T.
EN

BA {substantiv} [forkortelse]

volume_up
BA
volume_up
BA {en} [fork.]
That is a minimum requirement: to try to reach the target of noise reduction of, at best, -14 dBA, but at the very least, -10 dBA reduction at source.
Mindstekravet er at forsøge at nå målet om en støjbegrænsning på -14 dBA i bedste fald, men mindst -10 dBA, ved kilden.
A Uachtaráin, ar an céad dul síos ba mhaith liom fáilte a chur roimh Aire Airgeadais na hEireann agus Uachtarán in Oifig, an tUasal Ruairí Quinn, T.
A Uachtaráin, ar an céad dul síos ba mhaith liom fáilte a chur roimh Aire Airgeadais na hEireann agus Uachtarán in Oifig, an tUasal Ruairí Quinn, T.D. chuig Parlaimint na hEorpa.

Eksempelsætninger "BA" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHirjat Ba'al det er Hirjat Jearim og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.
Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, and Rabbah; two cities with their villages:
DanishMen Elias sagde til dem: "Grib Ba'als Profeter lad ingen af dem slippe bort!
And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape!
DanishHesjbon og alle de Byer som ligger på Højsletten Dibon Bamot Ba'al Bet Ba'al Menn
Heshbon, and all her cities that are in the plain; Dibon, and Bamothbaal, and Bethbaalmeon,
DanishDesuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er Rama i Sydlandet.
And all the villages that were round about these cities to Baalathbeer, Ramath of the south.
DanishHan rejste Ba'al et Alter i Ba'alstemplet som han lod bygge i Samaria.
And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria.
Danishhans førstefødfe Søn var Abdon dernæst Zur Kisj Ba'al Ner Nadab
And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab,
Danishdesuden alle deres Landsbyer som lå rundt om disse Byer indtil Ba'al.
And all their villages that were round about the same cities, unto Baal.
DanishMen til Jehu Hananis Søn kom HERRENs ord mod Ba'sja således:
Then the word of the LORD came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying,
DanishHvor kan du sige: "Ej er jeg uren til Ba'alerne holdt jeg mig ikke!
How canst thou say, I am not polluted, I have not gone after Baalim?!
DanishDa Sja'ul døde blev Ba'al-Hanan Akbors Søn Konge i hans Sted.
And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.
DanishEr HERREN Gud så hold eder til ham og er Ba'al Gud så hold eder til ham!
if the LORD be God, follow him: but if Baal, then follow him!
DanishMen Joasj svarede alle dem der stod omkring ham: "Vil I virkelig stride for Ba'al eller hjælpe ham?
And Joash said unto all that stood against him, Will ye plead for Baal?
Danishhans førstefødte Søn var Abdon dernæst Zur Kisj Ba'al Ner Nadab
And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
DanishHeled Ba'anas Søn fra Nefofa; Ittaj Ribajs Søn fra det benjaminitiske Gibea;
Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah of the children of Benjamin,
DanishGud hjalp ham mod Filisterne og Araberne der boede i Gur-Ba'al og mod Me'uniterne.
And God helped him against the Philistines, and against the Arabians that dwelt in Gurbaal, and the Mehunims.
Danishbragte Ba'alshusets Asjerastøtte ud og opbrændte den;
And they brought forth the images out of the house of Baal, and burned them.
DanishDa Ba'sja hørte det opgav han at befæste Rama og standsede Arbejdet.
And it came to pass, when Baasha heard it, that he left off building of Ramah, and let his work cease.
DanishVed Siden af ham arbejdede Mesjullam en Søn af Berekja en Søn af Mesjezab'el ved Siden af ham Zadok Ba'anas Søn.
And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel.
DanishSå sagde han til Opsynsman den over Klædekammeret: "Tag en Klædning frem til hver af Ba'als dyrkerne!
And he said unto him that was over the vestry, Bring forth vestments for all the worshippers of Baal!
DanishMaharaj fra Netofa; Heled Ba'anas Søn fra Netofa;
Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,

Synonymer (engelsk) for "BA":

BA