Dansk-engelsk oversættelse af "baby"

DA

"baby" engelsk oversættelse

EN
EN

"baby" dansk oversættelse

volume_up
baby {substantiv}
volume_up
baby buggy {substantiv}
DA

baby {en}

volume_up
baby (også: spædbarn)
volume_up
baby {substantiv}
En baby, der indånder dræbende røg, har ikke frihed til at redde sig selv.
One baby breathing in killer smoke has no freedom to save itself.
Tillykke med ankomsten af jeres nye smukke baby!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Hr. formand, Den Europæiske Union er historisk set en baby.
Mr President, in a historical context the European Union is a baby.
EN

baby {substantiv}

volume_up
One baby breathing in killer smoke has no freedom to save itself.
En baby, der indånder dræbende røg, har ikke frihed til at redde sig selv.
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Tillykke med ankomsten af jeres nye smukke baby!
Mr President, in a historical context the European Union is a baby.
Hr. formand, Den Europæiske Union er historisk set en baby.
baby
volume_up
spædbarn {et} [sjæ.] (baby)
A premature or ill baby in Angola has a next to nil chance of surviving.
Et for tidligt født eller sygt spædbarn i Angola har stort set ingen chance for at overleve.
The biology of a baby is quite different from the biology of a teenager.
Et spædbarns biologi er meget forskellig fra en teenagers biologi.
Madam President, last month in San Sebastian a booby-trapped toy seriously injured a baby in the arms of his grandmother who was killed by the explosion.
Fru formand, i sidste måned i San Sebastián sårede en bombe skjult i et stykke legetøj et spædbarn i armene på sin bedstemor, der blev dræbt af eksplosionen.

Eksempelsætninger "baby" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi var henrykte over at høre om fødslen af jeres nye baby. Tillykke.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
DanishVi skal ikke bare have agenturerne, for at alle medlemsstaterne skal have hver deres " baby ".
We must not have agencies just so that all the Member States can have their 'baby '.
DanishEn baby, der indånder dræbende røg, har ikke frihed til at redde sig selv.
One baby breathing in killer smoke has no freedom to save itself.
DanishHr. formand, Den Europæiske Union er historisk set en baby.
Mr President, in a historical context the European Union is a baby.
DanishEn baby overlevede kun, fordi den i tide kunne skjules i et skab.
A baby survived, but only because it had been hidden in a cupboard just as the men entered the flat.
DanishTillykke med ankomsten af jeres nye smukke baby!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
DanishHvornår vil Europa omsider - og dette er netop spørgsmålet - beslutte, at det ikke er amerikanernes baby?
When at long last will Europe – and this is the question – decide that it is not the Americans ' baby?
DanishVi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
DanishDenne baby var et embryon, og det var Deres baby.
Even as an embryo, you were already a personality.
DanishEn baby har kun rettigheder.
DanishFRONTEX er en nyfødt baby.
DanishBarcelona er endnu en baby.
DanishDet tredje eksempel drejer sig om vores nye " baby ", Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, der oprettes i Stockholm.
Some agencies are crucial to our citizens, and we are not providing them with sufficient funding to do the job we expect from them.
DanishMåske skulle vi kalde det» vandbabyen«, og han vil blive begejstret over endelig at se sin» baby« døbt af Parlamentet her, før han forlader os senere i år.
Perhaps we should call it the 'water baby ', and he will be heartened to see his 'baby ' at last christened by this Parliament before he leaves us later this year.
DanishEn baby ved navn euro vil komme til verden på et tidspunkt, hvor vigtige forudsætninger for, at babyen vil komme til at trives og fungere harmonisk, endnu ikke er opfyldt.
A baby named euro is to come into the world at a time when important conditions for its harmonious development and functioning have still to be met.
DanishDen reducerede evne til at transportere ilt manifesterer sig navnlig hos spædbørn op til seks måneders alderen, og forårsager her det, der kendes som» det blå baby-syndrom«.
The reduced capacity to transport oxygen manifests itself particularly in young babies up to six months old and causes a condition which is commonly known as 'blue baby syndrome '.
DanishVi kan nu blot håbe, at der sker en hurtig omstilling af produktionen af baby- og småbørnsmad i EU, for én ting er klar: Spædbørns- og småbørnsmad skal være fri for ethvert giftstof.
We can now only hope that the manufacturers of baby foods in the EU make the necessary adjustments quickly, since it is clear that baby foods must be free of all poisonous substances.