Dansk-engelsk oversættelse af "Babylon"

DA

"Babylon" engelsk oversættelse

EN
EN

"Babylon" dansk oversættelse

DA
DA

Babylon {egennavn}

volume_up
1. geografi
Babylon
Men efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel;
And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
Den medudvalgte) i Babylon og min Søn Markus hilser eder.
The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.
og Josias avlede Jekonias og hans Brødre på den Tid da Bortførelsen til Babylon fandt Sted.
And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
EN

Babylon {egennavn}

volume_up
1. geografi
Babylon
And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
Men efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel;
The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.
Den medudvalgte) i Babylon og min Søn Markus hilser eder.
And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
og Josias avlede Jekonias og hans Brødre på den Tid da Bortførelsen til Babylon fandt Sted.

Eksempelsætninger "Babylon" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishog Josias avlede Jekonias og hans Brødre på den Tid da Bortførelsen til Babylon fandt Sted.
And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
DanishMen efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel;
And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
DanishDen medudvalgte) i Babylon og min Søn Markus hilser eder.
The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.
DanishOg på hendes Pande var skrevet et Navn en Hemmelighed: Babylon den store Moderen til Jordens Skøger og Vederstyggeligheder.
And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.
DanishOg I bare Moloks Telt og Guden Remfans Stjerne de Billeder som I havde gjort for at tilbede dem; og jeg vil flytte eder bort hinsides Babylon.
Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.
DanishOg endnu en anden Engel fulgte som sagde: Falden falden er Babylon den store som har givet alle Folkeslagene at drikke af sin Utugts Harmes Vin.
And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.
DanishVi tror, at hvis det kommer så vidt, som Rådet ønsker, vil vi ved regulering på nationalt niveau få en kompliceret situation og i sidste ende et miljøpolitisk Babylon.
We believe that if we get what the Council wants, we will find it complicated to regulate matters at national level and will end up with a Babylonian environment policy.
DanishOg en vældig Engel løftede en Sten som en stor Møllesten og kastede den i Havet og sagde: Således skal Babylon den store Stad nedstyrtes i Hast og ikke findes mere.
And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all.