Dansk-engelsk oversættelse af "bæger"

DA

"bæger" engelsk oversættelse

EN
DA

bæger {et}

volume_up
bæger

Eksempelsætninger "bæger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDu vandrede i din Søsters Spor; derfor giver jeg dig hendes Bæger i Hånden.
Thou hast walked in the way of thy sister; therefore will I give her cup into thine hand.
DanishLad dog være med at være så modbydelig at dryppe malurt i deres bæger.
Please stop being so unpleasant and pouring cold water on everything.
DanishThi i HERRENs Hånd er et Bæger med skummende krydet Vin.
But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
DanishHERREN er min tilmålte Del og mit Bæger.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
DanishDe ugudelige får evig fordømmelse af Livets Bæger.
For the unrighteous, the cup of life holds everlasting damnation.
Danishdit Skød som det runde Bæger ej savne det Vin dit Liv som en Hvededynge hegnet af Liljer;
Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor: thy belly is like an heap of wheat set about with lilies.
Danishover gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl et Stormvejr er deres tilmålte Bæger.
Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.
DanishI mine Fjenders Påsyn dækker du Bord for mig du salver mit Hoved med Olie mit Bæger flyder over.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.
Danishdet er fuldt af Beruselse og Stønnen et Bæger med Gru og Rædsel er din Søster Samarias Bæger.
Thou shalt be filled with drunkenness and sorrow, with the cup of astonishment and desolation, with the cup of thy sister Samaria.
DanishDet er uden tvivl kongernes konges bæger.
This certainly is the cup of the king of kings.
Danishog jeg havde Faraos Bæger i Hånden og tog Druerne og pressede dem i Faraos Bæger og rakte Farao det.
And Pharaoh's cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.
DanishDet var en Håndsbred tykt og Randen var formet som Randen på et Bæger som en udsprungen Lilje.
And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies: it contained two thousand baths.
DanishDet der er en tømrers bæger.
DanishDet var en Håndsbred tykt og Randen var formet som Randen på et Bæger som en udsprungen Lilje.
And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.
DanishEt gyldent Bæger var Babel i HERRENs Hånd det gjorde al Jorden drukken; Folkene drak af Vinen derfor blev Folkene galne.
Babylon hath been a golden cup in the LORD's hand, that made all the earth drunken: the nations have drunken of her wine; therefore the nations are mad.
Danishet Bæger under hvert af de tre Par Arme der udgik fra den.
And a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches going out of it.
DanishSe jeg gør Jerusalem til et berusende Bæger for alle Folkeslag trindt om; også Juda skal være med til at belejre Jerusalem.
Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem.
DanishBetaler hende som hun har betalt eder og gengælder hende dobbelt efter hendes Gerninger; skænker hende dobbelt i det Bæger som hun har iskænket.
Reward her even as she rewarded you, and double unto her double according to her works: in the cup which she hath filled fill to her double.
DanishThi den som giver eder et Bæger Vand at drikke i mit Navn fordi I høre Kristus til sandelig siger jeg eder han skal ingenlunde miste sin Løn
For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.
DanishSå siger den Herre HERREN: Du skal drikke af din Søsters Bæger som er både dybt og bredt; du skal blive til Latter og Spot; Bægeret rummer meget;
Thus saith the Lord GOD; Thou shalt drink of thy sister's cup deep and large: thou shalt be laughed to scorn and had in derision; it containeth much.