Dansk-engelsk oversættelse af "bælte"

DA

"bælte" engelsk oversættelse

DA

bælte {et}

volume_up
bælte (også: livrem)
volume_up
belt {substantiv}
Man må også se i øjnene, at opførelsen af boliger over hele det grønne bælte og i landdistrikter er farlig.
There must also be a realisation that the rush to build housing all over the green belt and in rural areas is dangerous folly.
Landing af sild til industriel anvendelse - Fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund - Industrifiskeri
Herring for industrial purposes - fishery resources in the Baltic, Belts and Sound - industrial fisheries
Siden den første Niger Delta-krise i november 2004 har EU ' s missionschefer aflagt regelmæssige besøg i forskellige områder: Niger Delta, nogle nordlige stater og nogle stater i det centrale bælte.
Since the first Niger Delta crisis in November 2004, regular visits of the EU Heads of Mission have been organised to various areas: the Niger Delta, some northern states and some middle-belt states.
bælte (også: krans)

Eksempelsætninger "bælte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg Retfærd er Bæltet han har om sin Lænd Trofasthed Hofternes Bælte.
And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.
DanishSanter tog en vadmelsdragt på med et bælte af britisk oksekød.
Mr Santer donned a penitent's robe with a cord of British leather.
Danishhan udøser Hån over Fyrster og løser de stærkes Bælte;
He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.
DanishSå havde jeg givet dig ti Sekel Sølv og et Bælte!
and I would have given thee ten shekels of silver, and a girdle!
DanishGlemmer en Jomfru sit Smykke en Brud sit Bælte?
Can a maid forget her ornaments, or a bride her attire?
DanishSåledes saghde Herren til mig: "Gå hen og køb dig et linned bælte og bind det om din lænd lad det ikke komme i vand!
Thus saith the LORD unto me, Go and get thee a linen girdle, and put it upon thy loins, and put it not in water!
DanishMan må også se i øjnene, at opførelsen af boliger over hele det grønne bælte og i landdistrikter er farlig.
There must also be a realisation that the rush to build housing all over the green belt and in rural areas is dangerous folly.
DanishMiddelhavsskoven, der udgør et afskærmende bælte mod dette fænomen, ødelægges nådeløst af skovbrande.
Mediterranean woodlands, which act as a curtain, reducing the impact of this phenomenon, are being mercilessly destroyed by these fires.
DanishSå sandt jeg lever lyder det fra HERREN: Du skal bære dem alle som Smykke binde dem som Bruden sit Bælte.
As I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament, and bind them on thee, as a bride doeth.
DanishOg jeg løftede Øjnene og skuede og se der var en Mand som var iført linnede Klæder og havde et Bælte af fint Ofirguld om Hofterne.
Then I lifted up mine eyes, and looked, and behold a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz:
DanishOg Jonatan afførte sig sin Kappe og gav David den tillige med sin Våbenkjortel ja endog sit Sværd sin Bue og sit Bælte.
And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle.
DanishOg når I spiser det skal I have Bælte om LændenSko på Fødderne og Stav i Hånden og I skal spise det i største Hast.
And thus shall ye eat it; with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and ye shall eat it in haste: it is the LORD's passover.
Danishog du skal have en Pind i dit Bælte og når du sætter dig derude skal du med den grave et Hul og bagefter tildække dine Udtømmelser.
And thou shalt have a paddle upon thy weapon; and it shall be, when thou wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee:
Danishmed Bælte om Lænd og nedhængende Hovedbind alle at se til som Høvedsmænd en Afbildning af Babels Sønner hvis Hjemstavn Kaldæa er
Girded with girdles upon their loins, exceeding in dyed attire upon their heads, all of them princes to look to, after the manner of the Babylonians of Chaldea, the land of their nativity:
DanishOg dens Bælte som skal bruges når den tages på skal være af samme Arbejde og i eet med den; det skal være af Guldtråd violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus.
And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
DanishOg Schengen opretter endog et andet bælte omkring dets område uden nogen garanti for, at asylsøgere får respekteret deres ret til at søge asyl og deres ret til ikke-afvisning.
And Schengen itself is erecting a second barrier around the territory it covers, without any guarantee that the right of refugees to request asylum and to nonrefoulement can be honoured.
DanishOg de lavede endnu to Guldringe og fæstede dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden hvor den var hæftet sammen med Skulderstykkerne oven over Efodens Bælte;
And they made two other golden rings, and put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart of it, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.
DanishSiden den første Niger Delta-krise i november 2004 har EU ' s missionschefer aflagt regelmæssige besøg i forskellige områder: Niger Delta, nogle nordlige stater og nogle stater i det centrale bælte.
Since the first Niger Delta crisis in November 2004, regular visits of the EU Heads of Mission have been organised to various areas: the Niger Delta, some northern states and some middle-belt states.