Dansk-engelsk oversættelse af "bær"

DA

"bær" engelsk oversættelse

EN
DA

bær {et}

volume_up
bær
volume_up
berry {substantiv}
For det andet bør den træffe øjeblikkelige foranstaltninger, der begrænser den omfattende import af bær fra tredjelande, der finder sted til dumpingpriser.
Secondly, it should take immediate action to limit the excessive import of berries from third countries at dumping prices.
Især os i Mellemog Nordsverige blev ramt meget hårdt: Svampe, vildt, bær og dyr blev radioaktivt smittet.
Those of us in central and northern Sweden were hit particularly badly: mushrooms, wildlife, berries and animals were contaminated with radiation.
Også en stor del af naturens råvarer, f.eks. vildt, fisk, svampe og bær er den dag i dag uspiselige på grund af cæsiumindholdet.
A large proportion of natural raw products, such as game, fish, mushrooms and berries, are also unfit for human consumption on account of their caesium content.

Eksempelsætninger "bær" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishsagde Amnon til Tamar: "Bær Maden ind i Inderværelset og lad mig få den af din egen Hånd!
And Amnon said unto Tamar, Bring the meat into the chamber, that I may eat of thine hand!
DanishFrels dit Folk og velsign din Arv røgt dem og bær dem til evig Tid!
Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever!
DanishLæg dem så i een Kurv og bær dem frem i Kurven sammen med Tyren og de to Vædre.
And thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket, with the bullock and the two rams.
DanishBær eder dog ikke således ad mine Sønner!
Nay, my sons; for it is no good report that I hear: ye make the LORD's people to transgress!
DanishIsær os i Mellemog Nordsverige blev ramt meget hårdt: Svampe, vildt, bær og dyr blev radioaktivt smittet.
Those of us in central and northern Sweden were hit particularly badly: mushrooms, wildlife, berries and animals were contaminated with radiation.
DanishHr. formand, jeg vil gerne delagtiggøre Dem i min kolossale bekymring for den eventuelle import i 2005 af røde bær fra Asien.
Finally, we are following the Doha Round negotiations very closely, with a view to introducing these agricultural products as sensitive products.
DanishFor det andet bør den træffe øjeblikkelige foranstaltninger, der begrænser den omfattende import af bær fra tredjelande, der finder sted til dumpingpriser.
Secondly, it should take immediate action to limit the excessive import of berries from third countries at dumping prices.
DanishJeg understreger, at Polen producerer 50 % af alle bær, der dyrkes i EU, og jeg opfordrer igen formanden til at gøre noget ved sagen.
I would point out that Poland produces 50 % of all soft fruit grown in the EU, and I would ask the President once again to take action on this matter.
DanishOgså en stor del af naturens råvarer, f.eks. vildt, fisk, svampe og bær er den dag i dag uspiselige på grund af cæsiumindholdet.
A large proportion of natural raw products, such as game, fish, mushrooms and berries, are also unfit for human consumption on account of their caesium content.
DanishOg når de er til Ende læg dig så på din højre Side og bær Judas Huss Misgerning 40 Dage; for hvert År giver jeg dig en Dag.
And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah forty days: I have appointed thee each day for a year.
DanishHeller ikke må du bolde Efterhøst eller sanke de nedfaldne Bær i din Vingård; til den fattige og den fremmede skal du lade det blive tilbage.
And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard; thou shalt leave them for the poor and stranger: I am the LORD your God.
DanishDet er meget vigtigt for de nye medlemsstater, at der indføres beskyttende foranstaltninger på markedet for bær og æbler.
If you want the Poles to reject the European Constitution, carry on importing red fruit from Asia, but have the honesty to tell the Polish farmers that no one is interested in their fate.
DanishUnder besøget i Polen fremlagde Kommissionen for første gang en rapport om situationen på markedet for bær, kirsebær og kirsebær til forarbejdning.
During the visit to Poland, the European Commission for the first time presented a report on the situation in the berry, cherry and cherries for processing sector.
DanishDet bidrag, bierne yder til naturens husholdning, til fuglene, til bestøvning af vores markafgrøder, til frugt-, bær- og oliefrugtdyrkningen, kan slet ikke værdsættes højt nok.
The contribution bees make to the natural environment, to birds, to crop pollination, to fruit, berry and oilseed production cannot be overestimated.
DanishDa kaldte Moses Misjael og Elzafan Arons Farbroder Uzziels Sønner til sig og sagde til dem: "Kom og bær eders Frænder bort fra Helligdommen uden for Lejren!
And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp!
DanishBær ved højlys dag i deres Påsyn dine Sager udenfor som om du skal i Landflygtighed men selv skal du drage bort om Aftenen i deres Påsyn som en der drager i Landflygtighed.
Then shalt thou bring forth thy stuff by day in their sight, as stuff for removing: and thou shalt go forth at even in their sight, as they that go forth into captivity.
DanishHer kommer EU ' s regulering af landbrugsproduktionen i spil såvel som den utilstrækkelige støtte til produktionen af grøntsager og frugt, især bær.
The regulation of agricultural production in the European Union comes into play here, together with the lack of appropriate subsidies for the production of vegetables and fruit, notably soft fruit.
DanishDa de første bær bliver plukket meget snart, opfordrer jeg kraftigt formanden til at sørge for, at delegationen fremlægger sine løsninger, før høsten begynder.
In view of the limited amount of time left before the first soft fruit is picked, I would urge the President to ensure that the delegation presents its proposed solutions before the harvest begins.