Dansk-engelsk oversættelse af "bære"

DA

"bære" engelsk oversættelse

DA bære
volume_up
[bærer|bar] {verbum}

1. generel

Jeg har prøvet at bære ting, der var for store at bære for mennesker.
I tried to carry things too large for people to be able to carry.
Men denne dagsorden vil bære os over en række andre større forhindringer.
But its agenda is one that will carry us over a number of other major hurdles.
Eurozonen må meget nemt kunne bære en forholdsvis lille økonomi som den græske.
The euro zone should be able to carry a relatively small economy such as the Greek one quite easily.
Jeg tror, at hans erfaring som forhandler på højeste plan i EU vil bære frugt.
I believe his experience as a negotiator at the highest EU level will bear fruit.
Uden tvivl vil denne strategi bære frugt, hvis den anvendes konsekvent.
This approach will undoubtedly bear fruit if pursued consistently.
måske vil det bære Frugt i Fremtiden; men hvis ikke da hug det om!
And if it bear fruit, well: and if not, then after that thou shalt cut it down!

2. ""De bærer alle shorts""

bære (også: iføre sig)
Skolepiger er blevet myrdet, fordi de nægtede at bære slør.
Schoolgirls have been murdered for refusing to wear a veil.
Sikh- og hindumindretallene forpligtes til at bære et gult mærke på deres tøj.
The Sikh and Hindu minorities will be required to wear a yellow identification sign on their clothes.
Du må ikke bære Tøj som er vævet både af Uld og Hør.
Thou shalt not wear a garment of divers sorts, as of woollen and linen together.

Eksempelsætninger "bære" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet er ikke en byrde, der er let at bære, så vi kræver en revision hver 12. måned.
It is not a burden that is easily carried so we require a review every 12 months.
DanishFru formand, kære kolleger, jeg beder Dem bære over med, at jeg bliver siddende.
Madam President, ladies and gentlemen, I hope you will forgive me if I remain seated.
DanishSå skal staterne vel bære denne udgift, og hvad så med deres underskud?
But then the states will get hold of it and what will become of their deficits?
DanishSå lader os da gå ud til ham uden for Lejren idet vi bære hans Forsmædelse;
Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.
DanishJeg mener, at det er den rigtige ånd, og sådan vil vi også bære os ad i fremtiden.
I believe that is the correct intention and that is how we shall be proceeding in future.
DanishLader os ikke have Lyst til tom Ære så at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
DanishI sager, der handler om menneskeliv, kan vi aldrig bære for stort et ansvar.
We can never assume too much responsibility when it comes to human life.
Danishmed al Ydmyghed og Sagtmodighed med Langmodighed så I bære over med hverandre i Kærlighed
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
DanishDette er Gersoniternes Arbejde hvad de skal gøre og hvad de skal bære
This is the service of the families of the Gershonites, to serve, and for burdens:
DanishDet er ikke Europa-Kommissionens opgave at fortælle Parlamentet, hvordan vi skal bære os ad.
The European Commission has no business telling this House how we must proceed.
DanishKonsekvenserne er umulige at bære for arbejdstagerne og de nederste befolkningslag.
The Ε U took action to increase the power and profits of big business.
DanishVi bør ikke drive disse scenarier videre, end de videnskabelige beviser kan bære.
We ought not to push these scenarios further than can be justified by the scientific evidence.
DanishHvis forslagsstilleren er indforstået med det, kunne vi bære os således ad.
If the author of the amendment agrees, we could proceed in that way.
DanishDet er obligatorisk at bære slør, og som i Middelalderen stenes utro kvinder.
The wearing of the veil is obligatory, and adulterous women are stoned, as in the Middle Ages.
DanishVi burde bære dem hver dag for ofrene for disse dødelige sygdomme.
We should be wearing them every day for the victims of these killer diseases.
DanishEn militær aktion er altid en ekstrem foranstaltning, hvis følger man også må bære.
Military action is always an extreme measure, and somebody must always suffer the consequences.
DanishMen Kommissionen skal nu ikke alene bære følgerne af sin adfærd.
But the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
DanishDu må bære din Skændsel og dine Vederstyggeligheder lyder det fra HERREN.
Thou hast borne thy lewdness and thine abominations, saith the LORD.
DanishEt godt Træ kan ikke bære slette Frugter og et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
DanishJeg håber, at De, da det er den første, vil bære over med dens mangler og støtte den.
I hope that, as it is the first one, you will look tolerantly upon its defects and support it.