Dansk-engelsk oversættelse af "bære omkostningerne"

DA

"bære omkostningerne" engelsk oversættelse

DA

bære omkostningerne {verbum}

volume_up
bære omkostningerne
Og, hvor velbegrundede bekymringer den end måtte afspejle, forklarer betænkningen ikke, hvordan det ikke skal blive forbrugerne, der kommer til at bære omkostningerne.
And, despite the justified concerns it reflects, the report does not clarify how consumers will not have to bear the costs.

Eksempelsætninger "bære omkostningerne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKan kommissæren fortælle os, hvem der skal bære omkostningerne til overgangen til det nye system?
Can the Commissioner tell us who will bear the cost of this changeover to the new system?
DanishHovedproblemet er økonomisk, nemlig hvem der skal bære omkostningerne.
The main problem is a financial one, namely who bears the cost?
DanishNogle siger, at producenterne skal bære alle omkostningerne, og at det er rigtigt og meget brugervenligt.
Some say that all the costs should be borne by the manufacturers; that this is only right and in the very best interests of the consumer.
DanishMarkedsføring via e-mail kan godt tænkes at blive den eneste form for markedsføring, hvor modtageren skal bære størstedelen af omkostningerne.
E-mail marketing may well be the only form of marketing where the recipient carries most of the cost.
DanishDer skal langt om længe findes frem til nogle rammer, således at den private sektor kan bære sin del af omkostningerne ved overvindelsen af kriserne.
It is time a framework was found within which the private sector could be made to foot its share of the crisismanagement bill.
DanishHvordan kan det være, at de mindst skyldige skal bære de fleste af omkostningerne ved disse og andre forslag, der er stillet af hensyn til miljøbevaring?
Why is it that the least culpable are bearing the brunt of these proposals and other proposals that emanate in the name of conservation?
DanishOg, hvor velbegrundede bekymringer den end måtte afspejle, forklarer betænkningen ikke, hvordan det ikke skal blive forbrugerne, der kommer til at bære omkostningerne.
And, despite the justified concerns it reflects, the report does not clarify how consumers will not have to bear the costs.
DanishHvis disse elementer slettes fra disse aktioner, vil det uundgåeligt betyde, at forureneren ikke kommer til at bære alle omkostningerne for den skade, som han har forvoldt.
Deleting elements from this range of actions would inevitably result in the polluter not having to carry the full cost of the damage he has caused.
DanishMin erfaring fra Nordirland siger mig, at det er forbrugerne, der kommer til at bære størstedelen af omkostningerne ved den forbedrede sporbarhed.
The problem to date has been, in my experience in Northern Ireland, that the consumer has borne the brunt of the cost of the extra traceability, and this has been substantial.
DanishDesuden betyder afskaffelsen af interventionsordningen, at producenterne skal bære omkostningerne til markedsforvaltningen, hvorved man overtræder solidaritetsprincippet.
Abolition of the intervention system will also mean that producers have to bear the cost of market management, which violates the principle of solidarity.
DanishAt lade teleselskaber og internetudbydere bære omkostningerne ved lagring af alle de data, de behandler, i et år er dog en uigennemtænkt reaktion, et skud i mørket.
However, burdening telecommunications companies and Internet service providers with the cost of storing all data they process for one year is a poorly considered response, a shot in the dark.