Dansk-engelsk oversættelse af "bæredygtig"

DA

"bæredygtig" engelsk oversættelse

DA

bæredygtig {adjektiv}

volume_up
bæredygtig (også: holdbar)
Væksten skal ikke blot være økonomisk bæredygtig, men også miljømæssigt bæredygtig.
Growth must be not only economically sustainable but also environmentally sustainable.
Hvis denne inddragelse ikke gøres udbredt, bliver udviklingen ikke bæredygtig.
Without this widespread committed involvement, development will not be sustainable.
Bæredygtig udvikling vil blive meget vigtigt i forbindelse med udvidelsen.
Sustainable development is going to be very important in the context of enlargement.

Eksempelsætninger "bæredygtig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har brug for støtte, som fremmer bæredygtig praksis og effektive teknologier.
We need subsidies encouraging sustainable practices and efficient technologies.
DanishDen eneste løsning på fattigdommen i Sydamerika er bæredygtig økonomisk udvikling.
The only answer to poverty in Latin America is sustainable economic development.
DanishI forbindelse med begrebet» bæredygtig udvikling« tænker alle på forskellige ting.
The concept of'sustainable development ' means something different for everyone.
DanishAlle disse forhold viser, at den nuværende udvikling ikke kan være bæredygtig.
All of these factors go to show that this type of development is unsustainable.
DanishDet hele er afgørende for en bedre konkurrenceevne og en bæredygtig udvikling.
All of this is vital to increasing competitiveness and sustainable development.
DanishLissabon-strategien og strategien for bæredygtig udvikling supplerer hinanden.
The Lisbon Strategy and the Sustainable Development Strategy are complementary.
DanishEn strategi, hvor vækst og beskæftigelse går hånd i hånd med bæredygtig økonomi.
A strategy in which growth and employment go hand in hand with sustainable finance.
DanishVi har mulighed for at gennemføre en bæredygtig, innovativ og forbilledlig plan.
We have the opportunity to draw up a sustainable, innovative and model plan.
DanishBæredygtig udvikling handler om at skabe en verden, hvori der ikke er nogen tabere.
Sustainable development is about creating a world in which there are no losers.
DanishBæredygtig mobilitet kan kun opnås, hvis man udvikler de rigtige strategier hertil.
Sustainable mobility can be achieved only if the proper strategies are developed.
DanishI konklusionerne nævnes også midlerne til at fremme bæredygtig og retfærdig handel.
The Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.
DanishHvis denne inddragelse ikke gøres udbredt, bliver udviklingen ikke bæredygtig.
Without this widespread committed involvement, development will not be sustainable.
DanishTil sidst: Europa har også et internationalt ansvar for en bæredygtig udvikling.
Finally: Europe also has an international responsibility for sustainable development.
DanishDer er i dag bred enighed om en bæredygtig udvikling i EU ' s forskellige lande.
Sustainable development nowadays enjoys a broad consensus in our countries.
DanishHvad angår Lissabon-strategien, vil jeg koncentrere mig om bæredygtig udvikling.
On the Lisbon strategy, I should like to focus on sustainable development.
DanishHvis den fremtidige vækst skal være bæredygtig, skal den også være miljørigtig.
Equally, future growth, to be sustainable, has to be environmentally sound.
DanishAt tage hensyn til en bæredygtig udvikling spiller konstant en større rolle.
It is becoming ever more important to take account of sustainable development.
DanishDen væsentligste udfordring er at fremme en retfærdig og bæredygtig udvikling.
Merely substituting donations for access to lending facilities would be ineffective.
DanishEn energipolitik skal være fremtidsorienteret, bæredygtig og markedsøkonomisk.
Energy policy must look to the future, be sustainable and respect market principles.
DanishSelvom han opfordrer til bæredygtig vækst, har dette intet at gøre med bæredygtighed.
Even if he advocates sustainable growth, sustainability does not come into it.