Dansk-engelsk oversættelse af "bæredygtighed"

DA

"bæredygtighed" engelsk oversættelse

DA

bæredygtighed {en}

volume_up
bæredygtighed
Jeg vil konkludere: Bæredygtighed på ét kontinent er ikke en holdbar bæredygtighed.
To summarise: sustainability on one continent is unsustainable sustainability.
Definitionen af begrebet bæredygtighed er central for forhandlingen.
The definition of the notion of sustainability is at the heart of the debate.
Vi skriver bæredygtighed med stort og betragter det ikke som et nødvendigt onde.
Sustainability will be written large for us and not seen as a necessary evil.

Eksempelsætninger "bæredygtighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVores sociale models bæredygtighed er den første forudsætning for vores udvikling.
Our development depends first and foremost on the viability of our social model.
DanishKonkurrence er uundværlig for det indre markeds bæredygtighed og effektivitet.
Competition is essential for the viability and efficiency of the internal market.
DanishVi skriver bæredygtighed med stort og betragter det ikke som et nødvendigt onde.
Sustainability will be written large for us and not seen as a necessary evil.
DanishJeg vil konkludere: Bæredygtighed på ét kontinent er ikke en holdbar bæredygtighed.
To summarise: sustainability on one continent is unsustainable sustainability.
DanishBæredygtighed: Ja, det har vi bemærket, men vi tillader adgang for trawlere.
Sustainability: yes, we have taken notice of it, but we are allowing trawlers in.
DanishI konklusionerne fra topmødet i Barcelona blev bæredygtighed nævnt gang på gang.
The resolution of the Barcelona Summit mentioned sustainability 103 times.
DanishSelvom han opfordrer til bæredygtig vækst, har dette intet at gøre med bæredygtighed.
Even if he advocates sustainable growth, sustainability does not come into it.
DanishJeg er dog meget bekymret over den nuværende situations manglende bæredygtighed.
However, I am much more concerned at the unsustainable nature of the present situation.
DanishEndelig behandles de økonomiske politikkers bidrag til den sociale bæredygtighed.
Finally, it also deals with economic policies ' contribution to social sustainability.
DanishUd fra denne synsvinkel er bæredygtighed ikke længere mulig uden emballage.
Seen in this light sustainable development is no longer possible without packaging.
DanishDen korte version af, hvad alt dette handler om, er manglende bæredygtighed.
Lack of sustainability would be the short version of what this is all about.
DanishKun således kan vi opnå denne bæredygtighed, som gang på gang fremdrages.
That is the only way to achieve the sustainability that we talk so much about.
DanishBæredygtighed gælder ikke blot for den vestlige verden, men for hele verden.
Sustainability is not just a matter for the West, it is a matter for the whole world.
DanishDe samme standarder for miljømæssig bæredygtighed bør også gælde uden for EU.
The same environmental sustainability standards should apply outside the Union as well.
DanishDer er sket flere vigtige forbedringer, hvad angår de offentlige finansers bæredygtighed.
As regards the sustainability of public finances, good progress has been made.
DanishOg vi kan ej heller forvente at opnå bæredygtighed alene ved ophugning.
Nor can we expect sustainability to be achieved through decommissioning alone.
DanishDet drejede sig om at finde ud af, hvordan man kan sikre en fornuftig bæredygtighed.
One of the first pilot arrangements in terms of a tripartite agreement was among cities.
DanishVil vi komme fra asken til ilden, eller vil vi sigte mod bæredygtighed?
Do we want to go from bad to worse or do we want to aim for sustainability?
DanishVores sjette mål er at sikre den fremtidige velstand gennem bæredygtighed.
Our sixth aim is to safeguard future prosperity through sustainability.
DanishDer skal være balance mellem reformer, socialsikring og miljømæssig bæredygtighed.
There needs to be a balance between reform, social security and environmental sustainability.