Dansk-engelsk oversættelse af "bæreevne"

DA

"bæreevne" engelsk oversættelse

DA

bæreevne {en}

volume_up
bæreevne
volume_up
capacity {substantiv} (size of container)
EU ' s historie har vist, at lokal overbelastning af den miljømæssige bæreevne kan være en overgangsfase i en ny økonomi.
The EU's history has shown that localised overloading of environmental carrying capacity can be a temporary phase of an emerging economy.
Hvordan forestiller man sig, at EU ' s institutioner, som i forvejen er belastet langt ud over deres bæreevne, kan realisere de ambitiøse projekter?
How is it envisaged that the EU's institutions, which are already stretched well beyond their capacity, can bring the ambitious projects concerned to fruition?
Endelig vil jeg sige, at turismeudvikling bør planlægges omhyggeligt, således at der bliver taget hensyn til stedets bæreevne med hensyn til miljø-, sociale og økonomiske indvirkninger.
In conclusion, tourism development should be carefully planned so as to take into consideration the carrying capacity of the site with regard to environmental, social and economic impacts.
bæreevne

Eksempelsætninger "bæreevne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal stille strenge krav til dæmningers sikkerhed og bæreevne.
With the proposed directive, something can be done about this.
DanishDet trækker store veksler på en sådan arvs bæreevne.
This puts such heritage under extreme pressure.
DanishEU ' s historie har vist, at lokal overbelastning af den miljømæssige bæreevne kan være en overgangsfase i en ny økonomi.
The EU's history has shown that localised overloading of environmental carrying capacity can be a temporary phase of an emerging economy.
DanishFormålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed og miljø ved hjælp af strenge godkendelsesprocedurer og studier af miljøets bæreevne.
The aim of this directive is to protect human health and the environment, by means of strict approval procedures and environmental acceptability tests.
DanishHvordan forestiller man sig, at EU ' s institutioner, som i forvejen er belastet langt ud over deres bæreevne, kan realisere de ambitiøse projekter?
How is it envisaged that the EU's institutions, which are already stretched well beyond their capacity, can bring the ambitious projects concerned to fruition?
DanishNye medlemsstater har brug for støtte, og udgangspunktet, hvorefter de straks bliver nettomodtagere, er det rigtige, når man tager hensyn til den økonomiske bæreevne.
The new Member States need support; the principle whereby they immediately become net beneficiaries is the correct one, as it takes into consideration their solvency rating.
DanishEndelig vil jeg sige, at turismeudvikling bør planlægges omhyggeligt, således at der bliver taget hensyn til stedets bæreevne med hensyn til miljø-, sociale og økonomiske indvirkninger.
In conclusion, tourism development should be carefully planned so as to take into consideration the carrying capacity of the site with regard to environmental, social and economic impacts.