Dansk-engelsk oversættelse af "bagatel"

DA

"bagatel" engelsk oversættelse

DA

bagatel {en}

volume_up
bagatel (også: nipsting)

Eksempelsætninger "bagatel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom De allerede har nævnt, er det ingen bagatel, men en milliardforretning.
Here, however, we are talking about and focusing on quality, in particular.
DanishPrøv at sige til de pågældendes familie, at det er en bagatel.
Try to explain to the families concerned that this is a trivial issue.
DanishFru formand, i det store politiske billede er denne betænkning jo en bagatel.
Madam President, this report is, of course, of little importance in the broad political scheme of things.
DanishDet er ikke en bagatel for familierne til de 500.000, som hvert år falder ned fra højder under arbejdet.
It is not trivial for the families of the 500 000 people who fall from heights at work every year.
DanishFor at have et mindretal i sit eget land på 33 % eller 35 % er ingen bagatel selv i betragtning af dette lands omgivelser.
For it is no small thing to have a minority of 33 % or even 35 % in one's own country.
DanishAt man på mellemlangt sigt har rådighed over bankmidler på USD 200 milliarder, er dog ikke nogen bagatel!
The bank funds of USD 200 billion which are available in the medium term are certainly not chicken-feed!
Danish2 milliarder euro mere eller mindre er ikke nogen bagatel.
A difference of EUR 2 billion is not chicken-feed.
DanishReduceret effektivitet i udviklingssamarbejdet er derfor absolut ingen bagatel målt i faste priser.
Reduced effectiveness in development cooperation is therefore by no means a trivial matter when measured in real terms.
DanishDen sum, der nævnes her, er virkelig en bagatel.
The amount cited here is really and truly a pittance.
DanishLønudbetalinger under strejken er en bagatel.
Paying salaries during a strike is a small matter.
DanishDet, der adskiller os, er kun en formel bagatel.
DanishJeg ser den ikke som en demokratisk bagatel.
DanishOg det er ikke en bagatel, vi taler om.
DanishSpørgsmålet er ikke en bagatel, det er heller ikke afklaret, til trods for at Kommissionen forsøgte at løse det i 1975, 1979 og 1988.
This is not a trivial question and has never been clarified, though the Commission attempted to do so in 1975, 1979 and 1988.
DanishDette er ikke nogen bagatel.
DanishHvis vi nu, og det er den automatiske konsekvens, får interventionsmængder, der ligger i størrelsesordenen en million t, er det ikke nogen bagatel.
If, which is the automatic consequence, we are now going to get intervention stocks amounting to an order of magnitude of a million tonnes, this is no trivial matter.
DanishOg de andre 14 lande i EU får jo reelt en ny forfatning, en ny grundlov, nemlig den her lille bagatel, som skal erstatte den her lille bagatel, den danske grundlov.
And the other 14 countries in the EU are getting a new constitution, a new basic law, this little bagatelle in fact, which will replace this little bagatelle, the Danish Constitution.
DanishAt styrke kombineret transport, bagatel-begrebet for at undgå bureaukrati og det kontraktlige forhold for at sikre omlægningen af trafikken fra en form til en anden mere gavnlig.
Enhancing combined transport, the de minimis concept for avoiding bureaucracy, and the contractual relationship for ensuring the transfer of traffic from one mode to another that is more beneficial.