Dansk-engelsk oversættelse af "bagateller"

DA

"bagateller" engelsk oversættelse

DA

bagateller {flertal}

volume_up
bagateller (også: småting)

Eksempelsætninger "bagateller" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg lad os så holde op med at plage marokkanerne med bagateller.
DanishVi taler i virkeligheden - og i Cardiff er det blevet diskuteret - om procentuelle bagateller.
What we are really talking about at the moment - it was discussed at Cardiff - are mere pittances, in percentage terms.
DanishDet er altså ikke bagateller, der her er tale om.
DanishJeg tilføjer, at Kommissionen i særdeleshed bekymrer sig om, at spørgsmålet om finansieringen af Den Europæiske Union ikke reduceres til bagateller.
I would add that the Commission is keen to ensure that the issue of financing the Union does not get reduced to pushing figures around on paper.
DanishBudgetudgifterne i forbindelse med østudvidelsen er bagateller sammenlignet med de økonomiske og politiske fordele for dem og for os.
The budgetary cost arising from expansion towards Eastern Europe is negligible in comparison with the economic and political gains for those countries, as well as for us.
Danish., at der forekommer komplekse identifikationspligter blot ved en retstvist om bagateller, selv om advokat og klient befinder sig hundreder af kilometer fra hinanden.
For example, it makes provision for complex identification obligations even in cases of little consequence and even where the lawyer and client are hundreds of miles apart.
Andre ord i vores ordbog