Dansk-engelsk oversættelse af "bagatellisere"

DA

"bagatellisere" engelsk oversættelse

DA

bagatellisere {verbum}

volume_up
bagatellisere
Dette gør vi uden nogen form for selvglad overvurdering af vores muligheder og uden at bagatellisere egne problemer, heller ikke inden for Den Europæiske Union.
We do so without any exaggerated view of our own capabilities and without belittling our own problems, even within the European Union.
bagatellisere (også: nedtone)
We should not downplay the situation.

Eksempelsætninger "bagatellisere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg mener ikke, at De skal bagatellisere dem, men begrave dem helt.
I do not mean that you should play them down, I mean that you should bury them.
DanishJeg vil i øvrigt ikke på nogen måde bagatellisere det problem, hr.
Moreover, I do not wish in any way to trivialise the problem raised by Mr Sterckx.
DanishDer er hverken tale om at bagatellisere problemerne eller om sensationsjagt.
We want neither to play down nor sensationalise the problem.
DanishDet ville være at bagatellisere og undervurdere situationen.
That would be to play down the situation and also to underestimate it.
DanishNogle, også i Parlamentet, forsøger at bagatellisere dette.
Some people, including certain delegates in this House, are trying to trivialise the issue.
DanishVi skal ikke bagatellisere de problemer, migrationen kan medføre.
We must not minimise the difficulties that migration can bring.
DanishI henhold til tysk ret er det ikke kun strafbart at benægte Auschwitz, men også at bagatellisere det.
Under German law it is a crime to deny Auschwitz or to minimise it.
DanishIngen ønsker at bagatellisere genteknologien, heller ikke jeg.
No one wants to play down genetic engineering, including me.
DanishVi bør ikke bagatellisere den debat, der foregår i USA om de centrale spørgsmål, og isolere dem.
We should not minimise the ongoing debate in the United States on those key issues or leave them isolated.
DanishJeg opdager nu, at jeg må bagatellisere disse vanskeligheder.
I find myself having to play down those difficulties.
DanishMen at tro, at fascisme er et tysk fænomen, er at bagatellisere problemet i hele Europa.
But anyone who believes that fascism is a German phenomenon inevitably plays down the fact that the problem is endemic to Europe.
DanishLad os holde op med det og også tage kritikken af fejl hos dem, vi har sympati for, alvorligt i stedet for at bagatellisere disse.
These are the reasons why I was unable to vote in favour of a report containing such provisions.
DanishJeg har bedt om ordet, fordi nogle ser ud til at bagatellisere denne form for handlinger under påskud af, at de er almindelige.
I wanted to take the floor because some people seem to play down actions such as these by claiming that they are normal.
DanishVi bør ikke bagatellisere noget.
DanishDet betyder ikke, at jeg vil bagatellisere det, som Kommissionen har udrettet som institution - det ville være meget uretfærdigt.
This does not mean that I want to undermine the Commission's achievement as an institution: that would be extremely unjust.
DanishFor man vil have svært ved at bagatellisere betydningen af et sådant forsøg med et frit samarbejde, hvis det først er lykkedes.
For, when this interesting example of an experiment in free cooperation has proved successful, it will be difficult to contain.
DanishLad os støtte et liv uden stoffer og rusgifte og ikke bagatellisere disse problemer i forvirrende debatter!
Let us support the concept of living without drugs or addictive substances, and let us not trivialize these problems by engaging in a debate that blurs the issues.
DanishDet britiske formandskab forsøger at bagatellisere hele direktivet ved at hævde, at det alt sammen er meget enkelt, og at postyret er helt ubegrundet.
This is the first part-session since then, the first chance for all of us to judge the UK Presidency on whether it means what it says.
DanishDette gør vi uden nogen form for selvglad overvurdering af vores muligheder og uden at bagatellisere egne problemer, heller ikke inden for Den Europæiske Union.
We do so without any exaggerated view of our own capabilities and without belittling our own problems, even within the European Union.
DanishNaturligvis vil jeg ikke i forbindelse med alt dette bagatellisere udviklingslandenes nationale myndigheders og det internationale samfunds rolle.
In all this, I do not, of course, want to play down the part played by the developing countries ' national governments and by the international community.