Dansk-engelsk oversættelse af "bagefter"

DA

"bagefter" engelsk oversættelse

DA

bagefter {adverbium}

volume_up
bagefter (også: efter)
Ja, man skal stille spørgsmål til indhold, og de institutionelle spørgsmål kommer bagefter.
We must indeed raise questions as to content; institutional matters will come after.
De politiske beslutninger skal træffes forinden og ikke bagefter.
Personal assurances, or promises of a reshuffle after the vote, are not enough.
Det ville have været meget bedre, hvis dette arbejde var blevet gjort inden Nice og ikke bagefter.
It would have been much better if that work had been delivered before and not after Nice.
bagefter
Men han svarede og sagde: Nej jeg vil ikke; men bagefter fortrød han det og gik derhen.
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
der drager foran og først bagefter vil jeg træde frem for ham; måske han da tager venligt imod mig!
For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept of me!

Eksempelsætninger "bagefter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet undrer mig sommetider, at Europa er så langt bagefter på vejsikkerhedsområdet.
I am sometimes surprised at how far behind Europe is in the area of road safety.
DanishDårlige vaner bevæger sig hurtigt, og gode vaner kommer mere langsomt bagefter.
Bad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
DanishVores forskere på dette område er ikke bagefter i forhold til andre steder.
Our researchers in this sector are not lagging behind researchers anywhere else.
DanishHvad angår alle disse mål, er verden, især Afrika, stadig håbløst bagefter.
The world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.
DanishBagefter spurgte jeg mig selv, om der mon var noget i vejen med mit stemmekort.
I raised myself afterwards the question of the soundness of my voting card.
DanishOg bagefter stille hinanden spørgsmål om, hvorfor der ikke blev grebet ind i tide.
And will we later be asking ourselves why no timely precautions were taken?
DanishSpørgsmålet er, hvem der rydder op bagefter - den, der påvirker miljøet, eller andre?
The issue is who tidies up afterwards - the person who causes it or somebody else?
DanishHvis det ikke sker, kommer der aldrig en fordeling af byrderne bagefter.
If that does not happen, there will not be any burden-sharing at any later stage.
DanishBagefter er De ikke engang parat til, hvad Albanien angår, at samarbejde.
You are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.
DanishFor det er selvfølgelig bedre at hindre det end bagefter at skulle helbrede det.
Because prevention beforehand is obviously better than cure afterwards.
DanishDet ændrer imidlertid ikke den kendsgerning, at Kommissionen halter bagefter.
This does not, however, alter the fact that the committee has been overtaken by events.
DanishJeg går dog ind for et system, hvor uafhængig revision bagefter er reglen.
I am in favour of a system in which independent ex post audits are the rule.
DanishGodt, så stemmer vi nu om Oomen-Ruijten-sagen og bagefter om Kouchner-betænkningen.
All right, so we will vote on the Oomen-Ruijten question first and then on Mr Kouchner.
DanishDet vil altså ikke være muligt før Kyoto-konferencen, men måske bagefter.
It will therefore certainly not be done before Kyoto, but perhaps afterwards.
DanishEn af mine kolleger sagde bagefter, at dette punkt virkede meget stærkt.
One of my colleagues afterwards said that point was a powerful intervention.
DanishDet havde dog været bedre at handle, før ulykken var sket, end bagefter.
However, it would have been better to act before an accident than after one.
DanishJeg skal selvfølgelig vide, at jeg bagefter ikke må ligge den sociale forsorg til byrde.
I must of course be certain that I do not then have to become a burden on the state.
DanishEn diskussionsklub, et alibi, som ministrene som sædvanligt vil ignorere bagefter?
A talking shop, an alibi that the ministers then ride roughshod over?
DanishVi er langt bagefter, når det gælder private investeringer i forskning og udvikling.
We trail significantly in terms of private-sector investment in research and development.
DanishVi parlamentarikere bør være forrest i diskussionerne og ikke blive hægtet på bagefter.
We parliamentarians should be at the forefront of the discussions, not at the tail-end.