Dansk-engelsk oversættelse af "bagfra"

DA

"bagfra" engelsk oversættelse

DA

bagfra {adverbium}

volume_up
At that time, tackling from behind was still permitted.
Der kommer biler fra venstre, ligeud, bagfra, og altid er der en, der skal bakke, fordi han eller hun vil rundt i svinget.
There are cars coming from the left, from in front, from behind, and there is always someone who has to reverse so he can get round the bend.

Eksempelsætninger "bagfra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDa hun havde hørt om Jesus kom hun bagfra i Skaren og rørte ved hans Klædebon.
When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.
DanishSå tager jeg min Hånd bort og da kan du se mig bagfra; men mit Åsyn kan ingen skue!
And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen!
DanishBagfra og forfra omslutter du mig du lægger din Hånd på mig.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Danishhun gik til bagfra og rørte ved Fligen af hans Klædebon og straks standsedes hendes Blodflod.
Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.
DanishDengang måtte man stadig spille hårdt bagfra.
At that time, tackling from behind was still permitted.
DanishOg se en Kvinde som havde haft Blodflod i tolv År trådte hen bagfra og rørte ved Fligen af hans Klædebon;
And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
DanishFru kommissær, lad mig starte bagfra: Jeg ønsker Dem alverdens held og lykke ved ICAO ' s næste samling.
Commissioner, please allow me firstly to begin more or less at the end: I wish you all the luck in the world at the next ICAO Assembly.
DanishDer kommer biler fra venstre, ligeud, bagfra, og altid er der en, der skal bakke, fordi han eller hun vil rundt i svinget.
There are cars coming from the left, from in front, from behind, and there is always someone who has to reverse so he can get round the bend.
DanishDa Judæerne vendte sig om og så at Angreb truede dem både forfra og bagfra råbte de til HERREN medens Præsterne blæste i Trompeterne.
And when Judah looked back, behold, the battle was before and behind: and they cried unto the LORD, and the priests sounded with the trumpets.
DanishKupmagerne støttes af Kabila-venlige tropper, som forsøger at angribe de congolesiske oprørere bagfra og afskære deres angrebslinjer.
The perpetrators of the coup were supported by pro-Kabila troops, who are trying to attack the Congolese rebels from the rear and cut their supply lines.
DanishFordi jeg blandt mange andre årsager, fru formand, nægter at blive myrdet af dette produkt, selvom det bliver på en passiv måde eller, som Verdenssundhedsorganisationen udtrykker det, myrdet bagfra.
Because, for many other reasons, Madam President, I refuse to be murdered by this product, even passively, as the World Health Organization has it.