Dansk-engelsk oversættelse af "baggrund"

DA

"baggrund" engelsk oversættelse

DA

baggrund {en}

volume_up
baggrund (også: miljø)
Fru formand, på denne baggrund er direktivforslaget et skridt i den rigtige retning.
Against this background, this proposal for a directive is along the right lines.
På denne baggrund har Kommissionen regelmæssige høringer med UNHCR.
Against this background, the Commission has regular consultations with UNHCR.
På den baggrund er resultatet fra Rådets behandling skuffende.
Against this background the outcome of the Council's discussion is disappointing.
baggrund (også: ramme)

Eksempelsætninger "baggrund" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg siger det også navnlig på baggrund af et besøg i USA i de to seneste dage.
I say this in the light of my visit to the United States over the last two days.
DanishVi vil arbejde på baggrund af de rammer, som blev fastlagt på topmødet i Sevilla.
We will work on the basis of the frameworks laid down at the summit in Seville.
DanishJeg nævner dette på baggrund af Rådets hidtidige holdning til dette spørgsmål.
I say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.
DanishMin baggrund er følgende: Jeg har arbejdet i en bank og har fuldført jurastudiet.
My own background is as follows: I have worked in a bank, and I have studied law.
DanishHvilken follow-up kommer der på baggrund af meddelelsen til lægemiddelindustrien?
What follow-up will be given to this communication on the pharmaceutical industry?
DanishDer er ingen grund til, at vi på den baggrund skulle acceptere at give decharge.
There is no reason why, against this background, we should agree to grant discharge.
DanishDet er på denne baggrund, at jeg beder Dem om at se på det aktuelle forslag.
It is against this background that I invite you to look at the present proposal.
DanishDet er vores håb, og det er på denne baggrund, vi har stemt for betænkningen.
That, at least, is what we hope and what we wanted to express through our vote.
DanishFru formand, på denne baggrund er direktivforslaget et skridt i den rigtige retning.
Against this background, this proposal for a directive is along the right lines.
DanishVi støtter den humanistiske vinkel, som betænkningen er udarbejdet på baggrund af.
We are in favour of the humanitarian angle from which the report has been drawn up.
DanishFor det første den baggrund, hvorpå denne makroøkonomiske dialog finder sted.
Firstly, the context within which this macroeconomic dialogue is taking place.
DanishKonflikten i Vestsahara er meget vanskelig, og den har en kompliceret baggrund.
The Western Sahara conflict is extremely difficult and has a complicated background.
DanishDet er lige så godt at huske på dette som baggrund for, hvad han lige har sagt.
It is as well to bear that in mind as a background to what he has just said.
DanishSat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
DanishDer skal på baggrund af denne rapport træffes beslutning om en passende handling.
On the basis of this report the appropriate action will have to be decided.
DanishPå denne baggrund er Kommissionen ikke i stand til at acceptere ændringsforslag 1-4.
Against this background, the Commission is unable to accept Amendments Nos 1 to 4.
DanishHandlingsplanen fra maj 2002 vil blive ajourført på baggrund af den fælles holdning.
On the basis of the common position, the May 2002 Action Plan will be updated.
DanishPå den baggrund mener vores gruppe, at vi ikke har brug for en afgørelse i dag.
Today is for that reason a significant day in the history of the European Parliament.
DanishPå denne baggrund skal man omgås dette forenklingsinstrument meget omhyggeligt.
That means that simplification is an instrument that must be handled with great care.
DanishPå denne baggrund stiller jeg i min betænkning mange præcise forslag i fire retninger.
In my report, I go on to make many specific proposals affecting four main areas.