Dansk-engelsk oversættelse af "bagslag"

DA

"bagslag" engelsk oversættelse

DA

bagslag {et}

volume_up
bagslag (også: tilbageslag)
This game of buck passing has backfired badly on Europe.
Disse forsøg på at lade sorteper gå videre har givet bagslag for Europa.
This buck-passing game has backfired badly on Europe.

Eksempelsætninger "bagslag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det, der ligner et prisværdigt mål, kan også være et våben, der giver bagslag.
What appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
DanishMens krisen i Brasilien måske ikke er lige så alvorlig, kan den dog stadig give bagslag.
While the crisis in Brazil may not be quite so serious it can still have repercussions.
DanishEn altseende elites forsøg på at påtvinge folk lykke har altid givet bagslag.
If its architects were keen to hear what the EU’ s citizens had to say, then they have achieved their goal.
DanishDisse forsøg på at lade sorteper gå videre har givet bagslag for Europa.
This buck-passing game has backfired badly on Europe.
DanishDette Sorteperspil har givet bagslag i Europa.
This game of buck passing has backfired badly on Europe.
DanishI de sidste få måneder har den politiske proces i Kosovo lidt alvorlige bagslag, og der er ikke gjort nogen fremskridt.
In the past few months the political process in Kosovo has suffered serious reversals and has not progressed.
DanishVi mener, at Præsidiet træffer beslutninger, som kan give bagslag senere, fordi man skaber præcedens.
We believe that the Bureau is taking decisions which could have a knock-on effect in the future because a precedent is being created.
DanishSom en af mine kolleger sagde, gik det i høj grad ud på at pege fingre ad og pålægge andre skylden, hvilket gav bagslag.
As one of my colleagues said, there was a lot of finger-pointing and blaming of other people, which was counterproductive.
DanishDet har taget Kommissionen nogen tid at forstå, at overbudgettering af landbrugsudgifterne giver bagslag.
It has taken the Commission some time to understand that over-estimating budgetary expenditure in the field of agriculture is counter-productive.
DanishDette kan helt klart give bagslag.
DanishPå længere sigt sætter prisniveauet for energi fra olie stadig mere gang i inflationen og truer hele EU-området med et økonomisk bagslag.
In the longer term, fuel prices will bump up inflation still further and threaten the whole EU area with an economic setback.
DanishAt lukke sig inde i et indre marked og indføre hindringer og beskyttelse er en forsvarstaktik, der i den sidste ende vil være en strategi, som giver bagslag.
Our defensive strategy of enclosing ourselves in a single market and barricading ourselves in will ultimately prove to be a losing one.
DanishEU ' s holdning i det internationale samfund er, at den formålsløse ødelæggelse af grundlæggende infrastrukturer og anlæg giver bagslag.
The position of the European Union in the international community is that the wanton destruction of basic infrastructure and facilities is counter-productive.
DanishEuropa-Parlamentet fremmer ikke debatten, nærmest tværtimod, når det nøjes med at stræbe efter en dydighed, der kan give bagslag for de europæiske virksomheder.
The European Parliament does not add anything to the debate by merely making lofty proposals and may, in fact, detract from it, thereby risking penalising our European enterprises alone.