Dansk-engelsk oversættelse af "bagværk"

DA

"bagværk" engelsk oversættelse

DA

bagværk {et}

volume_up
bagværk (også: bag, kringle)
Man har dog anvendt ethylhydroxyethylcellulose i Sverige og Finland i over 20 år, og endda også i Norge, tror jeg, som bindemiddel i glutenfrit brød og glutenfrit bagværk.
Ethylhydroxyethylcellulose has, however, been used for more than 20 years in Sweden and Finland, and I think also in Norway, as a binding agent in gluten-free bread and pastries.
For mejerisektoren besluttede Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter den 15. juli at forlænge anvendelsesfristen for smør og smørkoncentrater i bagværk og is.
As regards the milk sector, on 15 July, the management committee for milk decided to extend the period of use of butter and butter concentrates in bread, cakes, pastries and ice cream.
bagværk (også: bag, bagerforretning, bageri)
Før jeg slutter af, vil jeg gerne komme ind på spørgsmålet om finere bagværk.
Before I finish, I should like to mention the issue of fine bakery products.
Der er blevet stillet en række ændringsforslag vedrørende Kommissionens forslag om at tydeliggøre meningen med ordlyden i fødevarekategorien " finere bagværk " til særlig ernæringsmæssig anvendelse.
A series of amendments has been tabled concerning the Commission proposal to clarify the meaning of the wording of the food category 'fine bakery wares ' for special nutritional uses.

Eksempelsætninger "bagværk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFør jeg slutter af, vil jeg gerne komme ind på spørgsmålet om finere bagværk.
Before I finish, I should like to mention the issue of fine bakery products.
DanishI den øverste Kurv var der alle Hånde Bagværk til Faraos Bord men Fuglene åd det af Kurven på mit Hoved!
And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head!
Danishtag ti Brød noget Bagværk og en Krukke Honning med og henvend dig til ham så vil han sige dig hvorledes det skal gå Drengen!
And take with thee ten loaves, and cracknels, and a cruse of honey, and go to him: he shall tell thee what shall become of the child!
DanishHvad angår de førstnævnte - gelatine og talg - anvendes de i kosmetiske midler, fødevarer, læskedrikke, chokolade, slik, pølser, bagværk, osv.
As regards the first two - gelatine and tallow - we are speaking of cosmetics, food, soft drinks, chocolates, sweets, sausages, doughnuts and so on.
Danishen Kurv med usyret Bagværk Kager af fint Hvedemel rørte i Olie og usyrede Fladbrød smurte med Olie desuden det tilhørende Afgrødeoffer og de tilhørende Drikofre.
And a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering, and their drink offerings.
DanishMen når du som Offergave vil bringe et Afgrødeoffer af Bagværk fra Bagerovnen skal det bestå af fint Hvedemel usyrede Kager rørte i Olie og usyrede Fladbrød smurte med Olie.
And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.
DanishMan har dog anvendt ethylhydroxyethylcellulose i Sverige og Finland i over 20 år, og endda også i Norge, tror jeg, som bindemiddel i glutenfrit brød og glutenfrit bagværk.
Ethylhydroxyethylcellulose has, however, been used for more than 20 years in Sweden and Finland, and I think also in Norway, as a binding agent in gluten-free bread and pastries.
DanishFor mejerisektoren besluttede Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter den 15. juli at forlænge anvendelsesfristen for smør og smørkoncentrater i bagværk og is.
As regards the milk sector, on 15 July, the management committee for milk decided to extend the period of use of butter and butter concentrates in bread, cakes, pastries and ice cream.
DanishFolket gik rundt og sankede den op; derpå malede de den i Håndkværne eller stødte den i Mortere; så kogte de den i Gryder og lavede Kager deraf; den smagte da som Bagværk tillavet i Olie.
And the people went about, and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it: and the taste of it was as the taste of fresh oil.
DanishDer er blevet stillet en række ændringsforslag vedrørende Kommissionens forslag om at tydeliggøre meningen med ordlyden i fødevarekategorien " finere bagværk " til særlig ernæringsmæssig anvendelse.
A series of amendments has been tabled concerning the Commission proposal to clarify the meaning of the wording of the food category 'fine bakery wares ' for special nutritional uses.