Dansk-engelsk oversættelse af "Bahrain"

DA

"Bahrain" engelsk oversættelse

EN
EN

"Bahrain" dansk oversættelse

DA
DA

Bahrain {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bahrain
Dette må gøres klart i de bilaterale kontakter mellem Unionen og Bahrain.
This must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
Bahrain indtager en nøgleposition og formodentlig nøglepositionen i hele regionen.
Bahrain has a, if not the, key position in the whole region.
De vil styrte regeringen i Bahrain af en simpel grund.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
EN

Bahrain {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bahrain
This must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
Dette må gøres klart i de bilaterale kontakter mellem Unionen og Bahrain.
Bahrain has a, if not the, key position in the whole region.
Bahrain indtager en nøgleposition og formodentlig nøglepositionen i hele regionen.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
De vil styrte regeringen i Bahrain af en simpel grund.

Eksempelsætninger "Bahrain" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette må gøres klart i de bilaterale kontakter mellem Unionen og Bahrain.
This must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
DanishDerfor mener jeg, at man vel nok bør føre venskabelige samtaler med Bahrain.
It is my view that one should certainly speak gently to the Bahrainis.
DanishPå den anden side er Bahrain meget truet af iranske kræfter.
On the other hand, however, Bahrain is under extreme threat from Iranian forces.
DanishBahrain indtager en nøgleposition og formodentlig nøglepositionen i hele regionen.
Bahrain has a, if not the, key position in the whole region.
DanishDe vil styrte regeringen i Bahrain af en simpel grund.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
DanishDet viser kun, at disse rapporter om Bahrain overhovedet ikke stemmer overens med realiteterne i landet.
It shows that these reports on Bahrain had nothing whatever to do with realities there.
DanishJeg anerkender modtagelsen af indsigelser fra myndighederne i Bahrain mod dette beslutningsforslag.
I acknowledge receipt of representations from the Bahraini authorities against this resolution.
DanishDe politiske fanger skal løslades, og politiske flygtninge skal uden risiko kunne vende tilbage til Bahrain.
Political prisoners must be released and political exiles must be able to return to Bahrain without risk.
DanishJeg har været i Bahrain mere end en gang.
I have been to Bahrain on more than one occasion.
DanishShiitiske ekstremister er ansvarlige for de uroligheder, som man i vid udstrækning kunne opleve i Bahrain, og disse ekstremister ledes at iranske autoriteter.
Shiite extremists, guided by the Iranian authorities, are responsible for the unrest one has seen in Bahrain generally.
DanishHvis det nogen sinde skulle lykkes for ekstremistiske kræfter at overtage Bahrain, ville det ikke kun betyde, at freden i hele regionen ville blive forstyrret, men medføre meget vold.
If extremist forces were able to take Bahrain they would destabilize not just the region, but effectively create great violence.
DanishEU vil fortsat tage sådanne spørgsmål op i sine officielle kontakter med saudierne, ikke mindst ved det næste ministermøde med Golfstaternes Samarbejdsråd, der afholdes i Bahrain den 5. april.
The European Union’ s determination to promote both stability and change throughout the region is at the core of this process.
DanishHr. formand, i 1975, for over 20 år siden, opløste Bahrains regering det første folkevalgte parlament i Bahrain nogensinde, og det havde da kun eksisteret i to år.
Mr President, more than 20 years ago, in 1975, the Government of Bahrain dissolved the firstever elected Bahraini parliament which had existed for only two years.
DanishLandene i Unionen bør til sidst afholde sig fra våbenleverancer til Bahrain, og denne politik skal også fremmes hos partnerne, for at den kan få så stor effekt som mulig.
The countries of the Union should finally refrain from supplying weapons to Bahrain and this approach must also be urged with partners in order to have as great an effect as possible.
DanishJeg må desværre fortælle Dem, at hvis det skulle lykkes os at styrte regeringen i Bahrain nu, ville vi for alvor få at se, hvad vold, repression, undertrykkelse og tortur virkelig er.
I have to say that if we were successful in overthrowing the Government of Bahrain we would then really see what is meant by violence, oppression, repression and torture.

Synonymer (engelsk) for "Bahrain":

Bahrain