Dansk-engelsk oversættelse af "bakke"

DA

"bakke" engelsk oversættelse

DA

bakke {en}

volume_up
bakke (også: fad)
volume_up
tray {substantiv}
bakke
volume_up
hill {substantiv}
Hver Dal skal højnes hvert Bjerg hver Høj skal sænkes bakket Land blive fladt og Fjeldvæg til Slette.
Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low: and the crooked shall be made straight, and the rough places plain:
Hr. formand, De holder af havet ligesom mig, og De har tit besøgt min by, Genova, som jeg i 20 år har beundret fra Righi-bakkerne.
Madam President, you, like me, love the sea and have often visited my city, Genoa, which I have admired for 20 years from the top of the Righi hills.
Det er slemt nok at mase hen ad motorvejen, når to tunge lastbiler kører parallelt, fordi den ene beslutter at overhale op ad bakke og helt klart ikke kan accelerere.
It is bad enough struggling along motorways when two heavy goods lorries are running parallel because one decides to overtake on a hill and clearly cannot accelerate.
bakke
volume_up
loma {substantiv}
bakke
bakke (også: lille høj)
volume_up
knoll {substantiv}

Eksempelsætninger "bakke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er sagens kerne, og det mener jeg, at vi også alle skal bakke op om.
This is the core issue, and I believe we must all declare our support for it.
DanishVi kan bidrage, hjælpe og bakke op om de nationale strategier, og det har været planen hidtil.
In some cases, our material may only be a summary of the text, or the full text.
DanishJeg håber, at Kommissionen vil bakke op om den på en konstruktiv og fleksibel måde.
LIFE + will take this forward and this report will help that process.
DanishKommissionen vil bede Parlamentet bakke disse foranstaltninger op.
The Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
DanishVi spiller op ad bakke på en meget hældende bane mod USA.
We are playing uphill on a very sloping playing field against the United States.
DanishJeg kan bakke op om betænkningen, men der er enkelte punkter, som ikke er helt efter min smag.
I can support the report, but there are a few points which are not completely to my taste.
DanishDer er dog enkelte, som man ikke på nogen måde skal bakke op.
There are, however, some which cannot be supported under any circumstances.
DanishJeg finder derfor, at vi alle bør bakke dette politiske mål op.
Therefore, I believe that we must all support that political objective.
DanishDet haster med at bakke klart op om holdningen i de nationale parlamenter og hos borgerne.
As a matter of urgency, we must unambiguously consult the national parliaments and the citizens.
DanishDet giver ikke grund til at give efter i vores bestræbelser, men er et tegn på, at det kan gå op ad bakke.
That is no reason to relax our efforts, but it is a sign that things can improve.
DanishJeg vil gerne bakke Kommissionens formand kraftigt op vedrørende det europæiske teknologiske institut.
I want to support the President of the Commission very strongly on EIT.
DanishJeg kan heller ikke forestille mig, at nogen af os ikke ville bakke disse militære styrker op nu.
I cannot imagine that any of us would not support the armies now.
DanishMen der er vigtige sektorer, hvor instrumentet ville kunne bakke op om Kommissionens atomsikkerhedspolitik.
Consequently, it is not possible to accept any loan requests on that basis at present.
DanishJeg håber, at Budgetudvalget vil bakke os op i dette spørgsmål.
No matter how much we support progress in this field, we simply cannot work like this in Europe.
DanishDet var derfor ikke svært at bakke op om de fleste af de forslag, Neena Gill har stillet.
There were therefore no great difficulties in supporting the majority of the proposals tabled by Mrs Gill.
DanishJeg vil derfor bakke op om en undersøgelse af, hvordan de forskellige ordninger fungerer i medlemslandene.
I would therefore support a study into how the various schemes function in the Member States.
DanishDet forstår vi godt, men det er vigtigt at bakke vores smukke ord op med et engagement og ressourcer.
We understand this, but it is important that our rhetoric is backed up by our commitment and resources.
DanishDer er god grund til at bakke op om hastighedsbegrænsninger for hele EU-området defineret ud fra fælles principper.
We must support a system of specific and uniform speed limits for the whole of the EU area.
DanishEU-kommissionen bør stærkere end hidtil bakke op om realiseringen af dette programs foranstaltninger.
The EU Commission must do more to support the implementation of the measures contained in this programme.
DanishDet lykkedes at få først Japan og siden måske USA og Canada til at bakke op om dette initiativ.
It succeeded in aligning, first, Japan with this initiative, and then also perhaps the United States and Canada.