Dansk-engelsk oversættelse af "ballade"

DA

"ballade" engelsk oversættelse

EN

"ballad" dansk oversættelse

volume_up
ballad {substantiv}
DA
DA

ballade {en}

volume_up
ballade (også: kamp, slag, slagsmål, slåskamp)
volume_up
fight {substantiv}
ballade
ballade (også: spilopper, unoder)
ballade (også: opstandelse)
volume_up
kerfuffle {substantiv} [brit.eng.] [hverd.]
EN

ballad {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "ballade" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os gemme gule ubåde og sjov og ballade til et mere velegnet tidspunkt.
Let us forget about the yellow submarine and other tomfoolery, which has no place here.
DanishPopulistiske partiers succeser overalt i Europa viser, at der pludselig kan blive ballade.
The successes of populist parties across Europe demonstrate that the spark can all of a sudden ignite.
DanishSe nøje på dokumenterne, hr. kommissær, og få dette gjort klart, ellers får De ballade med Europa-Parlamentet.
Take a close look at the documents, Commissioner, and clarify matters, or else you will have the European Parliament to deal with.
DanishHvad er nu det for en ballade igen?
DanishAt nationernes Europa vil skabe nogen ballade inden da, forekommer indlysende, efter at jeg har hørt indlæggene.
It goes without saying, if I have heard the interventions correctly, that the Europe of Nations Group is going to create a bit of a fuss before that.
DanishByrne, når jeg nu hører, at det er vanskeligt at overveje spørgsmålet om fjernelse af rygsøjlen, så er der jo allerede ballade igen.
If, Mr Byrne, as you now say, the question of removing the vertebral column is a problem, then they are again dragging their feet.
DanishJeg tror ikke, at de emner, som er skyld i dette, betegnelsen af vin, kvoten for vin, frugt og juice, var værd at lave sådan en ballade om.
In my opinion, the issues involved - wine names, quotas of wine, fruit and a couple of juices - really did not merit such a fuss.
DanishGrækenlands præsident tog på officielt besøg, og de albanske muslimer buede ad ham, og der var optrin og en farlig ballade.
The President of the Hellenic Republic went on an official visit and the Albanian Muslims booed him and there were incidents and a terrible hullabaloo.
DanishDer er en masse ballade om fødevaresikkerhed, men det er ikke det, der er spørgsmålet, for disse lægemidler, ormemidler og vacciner kan købes fra leverandører.
Therefore, it is not the case that the vet will do the administration; these drugs will just be bought from the vets.
DanishIfølge den officielle nederlandske ordbog forstår man ved støj en høj, ubehagelig lyd, herunder larm, ballade, ståhej, bulder og spektakel.
According to the Dutch official dictionary, noise is defined as a harsh, unpleasant sound, including background noise, din, racket, roar and commotion.
DanishDer har ikke desto mindre været politisk ballade om alternativ vurdering, en ballade, som efter min mening er kommet helt ud af proportioner.
There has, nevertheless, been a political commotion about alternative assessment, a commotion which, in my opinion has grown totally out of proportion.
DanishI denne forbindelse vedtog Rådet i 1996 en henstilling om retningslinjer vedrørende hindring og begrænsning af ballade i forbindelse med fodboldkampe.
In this context, the Council adopted in 1996 a recommendation on guidelines for preventing and restraining disorder connected with football matches.
DanishFra tid til anden er der stor ballade i EU om de farer, der er forbundet med atomaffald og atomkraftværker i det nordvestlige Rusland.
In the region of the Baltic basin and northwestern Russia, however, there are things happening all the time in which the European Union should also be economically involved.
DanishHvis Rådet ikke kan levere varen, hvis vi ikke får et retsgrundlag, og hvis hans kolleger behandler dette på en respektløs måde, vil vi lave en farlig ballade.
If the Council cannot deliver, if we do not get a legal base and if his colleagues treat this in a flippant manner, then all hell will be let loose.
DanishBlot konstaterer jeg i praksis, at der, om det så kun var i mit land, men jeg antager, at det også er tilfældet i andre lande, i øjeblikket er temmelig meget ballade om det.
In practice, however, I have noticed that all hell has broken loose, not just in my own country but - I assume - in other countries too.
DanishI dag hører vi desværre, at politiet i Edinburgh i øjeblikket holder øje med nogle hundrede uromagere, som har planer om at lave ballade i min hjemby.
Sadly, today we hear that a few hundred rioters are currently under the control of the police in Edinburgh and that they are intent on making trouble in my home town.
DanishDesværre blev også de fredelige demonstranters legitime holdninger overskygget af den globaliserede vold fra de personers side, som efterhånden betragter det som deres job at lave ballade.
Unfortunately, even the legitimate opinions of the peaceful demonstrators were obscured by the globalised violence of those who have become professional rioters.
DanishDer er absolut ingen chance for, at de hyklere, der lavede ballade her i går, vil refundere pengene for at råde bod på det, de siger er forkert med det regnskab, som de nægtede at godkende i går.
Could you guarantee that those colleagues who jumped ship at Council level last time, when we thought we had a compromise under the Irish presidency, will be on board this time around?

Synonymer (engelsk) for "ballad":

ballad
English