Dansk-engelsk oversættelse af "ballast"

DA

"ballast" engelsk oversættelse

EN
EN

"ballast" dansk oversættelse

volume_up
ballast {substantiv}
DA
DA

ballast {en}

volume_up
ballast
Vi har ikke råd til fortsat at blive tynget ned af denne ideologiske ballast.
We cannot afford to keep on being weighed down by this ideological ballast.
I virkeligheden giver De os en smule, og De kaster en smule ballast ud.
What you are in fact doing is giving us a little and throwing some ballast overboard.
Princippet om solidaritet må ikke behandles, som om det var en ballast, der kan kastes over bord til enhver tid.
The principle of solidarity must not be treated as if it were a ballast to be jettisoned at any time.
EN

ballast {substantiv}

volume_up
We cannot afford to keep on being weighed down by this ideological ballast.
Vi har ikke råd til fortsat at blive tynget ned af denne ideologiske ballast.
What you are in fact doing is giving us a little and throwing some ballast overboard.
I virkeligheden giver De os en smule, og De kaster en smule ballast ud.
The principle of solidarity must not be treated as if it were a ballast to be jettisoned at any time.
Princippet om solidaritet må ikke behandles, som om det var en ballast, der kan kastes over bord til enhver tid.

Eksempelsætninger "ballast" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har ikke råd til fortsat at blive tynget ned af denne ideologiske ballast.
We cannot afford to keep on being weighed down by this ideological ballast.
DanishI virkeligheden giver De os en smule, og De kaster en smule ballast ud.
What you are in fact doing is giving us a little and throwing some ballast overboard.
DanishVi har derfor fjernet temmelig megen ballast, som stod i Rådets tekst.
We have therefore removed a great deal of dead wood which was in the text.
DanishJeg ville mene, at den største fare ligger i, at den manglende ballast får skibet til at kæntre.
I would say that the danger is that the ship will capsize as a result of a lack of ballast.
DanishPå dette område, ligesom på mange andre, tror jeg, at der findes en gammel ballast, som vi skal kæmpe imod.
In this area, as in many others, I believe there is an old heritage we must combat.
DanishPrincippet om solidaritet må ikke behandles, som om det var en ballast, der kan kastes over bord til enhver tid.
The principle of solidarity must not be treated as if it were a ballast to be jettisoned at any time.
DanishEuropas elite er åbenbart ikke i stand til at tale om EU ' s fremtid uden den forkastede forfatning som ballast.
It appears that Europe’ s elite is unable to discuss the EU’ s future without the excess baggage of a rejected constitution.
DanishVi håber, at det vil lykkes for stadig flere ansvarlige i Kina at befri sig fra deres ideologiske ballast.
We hope that an increasing number of people in positions of authority in China succeed in freeing themselves from their ideological ballast.
DanishVi har stadig direktiver om græsslåmaskiner, fluorescerende ballast og et om elektrisk affald, som blot er en skat på computere.
We still have directives on lawnmowers, fluorescent ballast and one on electrical waste which is quite simply going to be a tax on computers.
DanishDe nye skal have dobbelt skrog, dobbelt maskinrum, dobbelt fremdrivningssystem, separat ballast og det nødvendige elektroniske sikkerhedsudstyr.
The new ones must be doublehulled with twin engine rooms, dual propulsion system with separate cargo bay and equipped with the necessary electronic devices.
DanishI min egen valgkreds er der en virksomhed, Ballast Nedam, der har svigtet sine pensionister på det skammeligste og har oprettet en ny virksomhed for at unddrage sig sine forpligtelser.
In my own constituency there is a company called Ballast Nedam which has simply abandoned its pensioners in a most disgraceful way and set up a new company to avoid its responsibilities.

Synonymer (engelsk) for "ballast":

ballast