Dansk-engelsk oversættelse af "Baltikum"

DA

"Baltikum" engelsk oversættelse

EN
DA

Baltikum {egennavn}

volume_up
1. geografi
Baltikum (også: Østersøen)
Det er den meddelelse, jeg i dag gerne vil videresende til vores venner i Baltikum.
I would like to take this opportunity to send that message today to our friends in the Baltic countries.
What are we doing in the Baltic?
Den toldfri handel har på en væsentlig måde sikret Finlands højkvalitets søforbindelser til Skandinavien og Baltikum.
Duty-free sales have done a great deal to guarantee high-quality Finnish maritime links to Scandinavia and the Baltic.

Eksempelsætninger "Baltikum" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er den meddelelse, jeg i dag gerne vil videresende til vores venner i Baltikum.
I would like to take this opportunity to send that message today to our friends in the Baltic countries.
DanishDette bør blive et vigtigt element i den økonomiske udviklingsstrategi for Baltikum.
This gap has never been as great in previous enlargements and this cannot be masked by declarations or resolutions.
DanishI så fald er der efter min opfattelse ingen grund til bekymring, hverken i Baltikum og eller i denne forsamling.
If this happens then I do not believe there is any cause for concern in the Baltics or in this House.
DanishDen toldfri handel har på en væsentlig måde sikret Finlands højkvalitets søforbindelser til Skandinavien og Baltikum.
Duty-free sales have done a great deal to guarantee high-quality Finnish maritime links to Scandinavia and the Baltic.
DanishDe nye demokratier i det østlige og centrale Europa og i Baltikum, som har kastet kommunismen af sig, søger til Unionen.
The new democracies in central and eastern europe and in the Baltic which have thrown off Communism are applying to join the Union.
DanishHvad skal vi gøre i Baltikum?
DanishVi vil tale om den økonomiske udnyttelse af en varig vækstzone i Central- og Østeuropa, som går fra Baltikum til Istrien.
We shall speak about the economic benefits of sustained growth in an area of Central and Eastern Europe stretching from the Baltic down to Istria.
Danish- Hr. formand, jeg vil rose kommissær Verheugen for hans arbejde med at sikre, at den vellykkede udvidelse kom til at omfatte Baltikum.
Moreover, as part of any action programmes I would also like to see youth cooperation projects, and in particular projects aimed at the development of civil society.
DanishEn svensk deltagelse i Schengen-samarbejdet ville true den nordiske pasfrihed og rejse nye grænser mod Baltikum, Østeuropa og den øvrige verden.
Accession to Schengen by Sweden would threaten the Nordic passport union and establish new borders with the Baltic states, Eastern Europe and the rest of the world.
DanishVi skal være et forbillede og inddrage Rusland i sager, som har relation til minoritetsrettigheder, især med henblik på beskyttelsen af de russiske minoriteter i Baltikum.
Those justifying such a move have made it quite clear which regions are involved, and these include Abkhazia, South Ossetia and Transdnistria.
DanishDet er ikke første gang, jeg nævner Baltikum, men her har vi en god mulighed for at fortælle kommende medlemsstater, at de ikke skal gøre de samme fejl, som vi gjorde.
It is not the first time I have mentioned the Baltic, but here we have a good opportunity to tell the applicant states that they must not make the same mistakes as we have done.
DanishTil dette formål er der allerede oprettet et særligt Euroregion Livland-Baltikum institut med repræsentationskontorer i Estland, Letland, Belarus og Kaliningrad-regionen.
To this purpose, a special Euroregion Livonia-Baltic foundation has already been established with representative offices in Estonia, Latvia, Belarus and the Kaliningrad region.
DanishDet var dengang en tjetjener, nemlig den daværende sovjetiske general Dudajew, som senere blev den første præsident i Tjetjenien, der nægtede at slå frihedsoprøret i Baltikum ned.
It was a Chechen, the Soviet general Dzhokhar Dudayev, later to become the first President of Chechnya, who refused to crush the independence movement in the Baltic States.
DanishEU står over for meget store økonomiske satsninger, når der over flere omgange bliver 10 eller flere nye medlemmer fra Central- og Østeuropa samt Baltikum.
The EU will be faced with having to make very large financial investments when, in different rounds, ten or more countries from Eastern and Central Europe and from the Baltic region become members.
DanishKommissionen samarbejder med de internationale finansieringsinstitutioner om at forbedre forudsætningerne for deres vilkår bl.a. for at oprette et rådgivende organ for virksomhedsdrift i Baltikum.
In order to improve their trading conditions the Commission is cooperating with the international financial institutions with a view, inter alia, to founding a Baltic business council.