Dansk-engelsk oversættelse af "baltisk"

DA

"baltisk" engelsk oversættelse

EN
DA

baltisk {adjektiv}

volume_up
baltisk
Det betyder også, at ikke kun et baltisk land, men derimod alle tre vil være iblandt disse.
This also means that not just one Baltic country but all three will be involved.
Engang var Østpreussen en truende tysk enklave midt i slavisk og baltisk område.
Once upon a time, East Prussia was a threatening German enclave in the middle of the Slavonic and Baltic areas.
Det var en meget alvorlig hændelse i en lang række tilfælde, hvor russiske fly har krænket finsk og baltisk luftrum.
It was a most serious incident in a long series of violations of Finnish and Baltic airspace by Russian planes.

Eksempelsætninger "baltisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet betyder også, at ikke kun et baltisk land, men derimod alle tre vil være iblandt disse.
This also means that not just one Baltic country but all three will be involved.
DanishJeg vil gerne spørge Rådet og Kommissionen, om det betyder, at de støtter en baltisk rørledning?
At the same time, however, the kind of Russia with which we cooperate is equally important.
DanishEngang var Østpreussen en truende tysk enklave midt i slavisk og baltisk område.
Once upon a time, East Prussia was a threatening German enclave in the middle of the Slavonic and Baltic areas.
DanishKommissionen lader det polsk-baltisk-ukrainske initiativ blive stående ude i regnen.
He is clearly afraid of the wind of freedom that swept through Europe precisely as a result of Solidarity’ s activities.
DanishDet var en meget alvorlig hændelse i en lang række tilfælde, hvor russiske fly har krænket finsk og baltisk luftrum.
It was a most serious incident in a long series of violations of Finnish and Baltic airspace by Russian planes.
DanishVi går ind for fastlæggelsen af en baltisk strategi for EU, men den bør indgå i den nordlige dimension.
Instead we advocate the alternative resolution tabled by our Group on the Financial Perspective 2007-2013, containing proposals that defend Portugal’ s interests.
DanishJeg skal svare på et spørgsmål, som er blevet stillet gentagne gange, for det er et vigtigt spørgsmål, nemlig muligheden for en baltisk strategi inden for den nordiske dimension.
Because it is important, I need to reply to a question I was asked several times, namely that concerning a Baltic strategy within the Northern Dimension.
DanishDet er yderst vigtigt, at eksempelvis miljø, transport, diverse netværk, fælles udnyttelse af Østersøens ressourcer, drøftes og planlægges i en fælles baltisk ånd.
It is exceptionally important that, for example, environment, transport, various networks and joint exploitation of the Baltic's resources are discussed and planned in a common Baltic spirit.