Dansk-engelsk oversættelse af "banal"

DA

"banal" engelsk oversættelse

DA

banal {adjektiv}

volume_up
Teksten er tilsyneladende banal, men sættes den i relation til de aktuelle begivenheder, får den tyngde.
Granted, this text may seem commonplace at first sight, but it takes on great meaning in the light of topical events.
volume_up
piddly {adj.} (trivial)

Eksempelsætninger "banal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kan godt være, at det er endnu en banal sandhed, men det er nødt til at blive sagt.
I should perhaps mention in passing that there is no better social policy than the creation of jobs.
DanishDet er en banal sandhed, men vi må til stadighed minde os selv om den.
That is a truism, but it is one we must always bear in mind.
DanishLandets situation i starten af firserne er ved at blive banal.
The special situation it was in at the start of the 1980s is now becoming rather commonplace.
DanishTeksten er tilsyneladende banal, men sættes den i relation til de aktuelle begivenheder, får den tyngde.
Granted, this text may seem commonplace at first sight, but it takes on great meaning in the light of topical events.
DanishMen på den anden side er det en banal sandhed, at man ikke kan føre en ordentlig social- og miljøpolitik uden en velfungerende økonomi.
There is absolutely no doubt that all the pillars are, in principle, equally important components of the strategy.
DanishDenne betænkning er på samme tid utrolig banal, usand, malplaceret og propagandistisk i dens holdning til fordel for indvandring.
.– This report is, at one and the same time, monumentally trite, untrue, inept and propagandist in its pro-immigration stance.
DanishJeg mener ikke, at det er en banal sætning, for den repræsenterer efter min mening det centrale punkt i det, der skiller os i øjeblikket.
I do not think that that is a mere cliché, because in my view it represents the crux of the difference between us at this time.
DanishHr. formand, da jeg kom her til Europa-Parlamentet for to år siden, var en af de første betragtninger, jeg fremsatte, tilsyneladende banal, men af stor virkning.
Mr President, on arriving in this Chamber a little more than two years ago, one of the first conclusions I drew may have seemed obvious but was very effective.
DanishFor det tredje siger vi, at det er en kliché, en banal sandhed, når folk taler om, at intet nogensinde bliver det samme efter den 11. september, ligesom efter Berlinmurens fald.
Thirdly, we say that it is a cliché, a truism when people talk about 11 September to say - rather like the fall of the Berlin Wall - nothing will ever be the same again.
DanishAf stor betydning er det punkt, hvorpå der tilskyndes til energibesparelse, også gennem en, om man vil, lidt banal form for rationel distribuering og økonomisering med vandressourcerne.
What is important is the incentive to promote energy saving, partly through the somewhat commonplace form, of the efficient distribution and economical use of water resources.
DanishDet er en banal sandhed, at bøger ikke er varer som smør, æg og ost, men derimod et kulturgode og derfor konkurrenceretligt heller ikke kan betragtes på samme måde som smør, æg og ost.
It is a truism to say that books are not goods like butter, eggs and cheese and that they are a cultural asset which cannot be dealt with under competition law like butter, eggs and cheese.
DanishDet er i øvrigt en banal selvfølge, at det er nødvendigt med en EU-indsats i den forbindelse, når man tænker på det usædvanligt store omfang af de vejrfænomener, som har ramt hele Europa.
Moreover, the need for emergency Community action was blatantly obvious if we consider the exceptionally widespread effects of the atmospheric phenomena which have affected the whole of Europe.