Dansk-engelsk oversættelse af "bandlyst"

DA

"bandlyst" engelsk oversættelse

EN
DA

bandlyst {adjektiv}

volume_up
bandlyst
" Skraldespandsskibene ", der er bandlyst i de amerikanske farvande, undlader ikke at komme og tilsmudse vores kyster, og det uden en effektiv indsats fra Parlamentets side.
Since such coffin ships are banned from American waters, they inevitably take the opportunity to come and pollute the coastlines of Europe instead.

Eksempelsætninger "bandlyst" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishThi jeg kunde ønske selv at være bandlyst fra Kristus til Bedste for mine Brødre mine Frænder efter Kødet
For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:
DanishDerfor skal du nu være bandlyst fra Agerjorden som åbnede sig og tog din Broders Blod af din Hånd!
And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand;!
DanishThi på Himlen kredser HERRENs Sværd og se det slår ned på Edom det Folk han har bandlyst til Dom.
For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment.
DanishDet bliver bandlyst at anvende ordet " føderal ".
There will be a ban on using the word 'federal '.
DanishDet er endvidere nødvendigt at nedsætte arbejdstiden, om end emnet er tabu og bandlyst i enhver debat på europæisk plan.
Finally, working hours must be reduced, that taboo subject, which we are not allowed to discuss in Europe.
DanishDenne form for uforholdsmæssige repressalier burde for altid være bandlyst i et civiliseret lands militærarsenal.
Disproportionate reprisals of that kind should be banished forever from the military arsenal of a civilised country.
DanishOg der skal intet bandlyst være mere; og Guds og Lammets Trone skal være i den og hans Tjenere skulle tjene ham
And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:
DanishTyrkiet har bandlyst ham.
DanishØnsker et samfund at fremstå som civiliseret, må racismen være bandlyst, den må bekæmpes, straffes, udryddes ved uddannelse og straffeforanstaltninger.
If a society wishes to call itself truly civilised, it has a duty to track down, prohibit, punish and eradicate racism by means of education and prosecution.
Danish" Skraldespandsskibene ", der er bandlyst i de amerikanske farvande, undlader ikke at komme og tilsmudse vores kyster, og det uden en effektiv indsats fra Parlamentets side.
Since such coffin ships are banned from American waters, they inevitably take the opportunity to come and pollute the coastlines of Europe instead.
DanishDette ville naturligvis have været bandlyst for medlemsstaterne, så de besluttede sig i stedet for for strenge udgifts-, låne- og inflationslofter i Dublin i 1996 som et alternativ.
This would, of course, have been anathema to Member States, so they decided instead on strict spending, borrowing and inflation limits in Dublin in 1996 as an alternative.
Andre ord i vores ordbog