Dansk-engelsk oversættelse af "bane"

DA

"bane" engelsk oversættelse

DA

bane {en}

volume_up
bane (også: ager, felt, område, spilleplads)
volume_up
field {substantiv}
Vi spiller op ad bakke på en meget hældende bane mod USA.
We are playing uphill on a very sloping playing field against the United States.
Jeg synes, vi nu skal give denne frivillighed fri bane.
Give a clear field to voluntariness, I would say.
Det er vores vigtigste opgave at afstikke den bane, hvor den økonomiske politik kan udvikle sig.
Marking out the playing field on which our economic policy is to develop is a vital task for us.
bane (også: fag, forløb, kurs, kursus, ret, rute)
Startlinjen og banen er ganske vist kridtet op, og det kan vi bestemt takke det luxembourgske formandskab for.
At least the starting line and course are sketched out, and the Luxembourg Presidency must surely be thanked for that.
Fra Himmelen kæmped Stjernerne fra deres Baner stred de mod Sisera!
They fought from heaven; the stars in their courses fought against Sisera!
Vi skal informere Dem om, at min gruppe helt sikkert vil forsøge at bringe en initiativbetænkning på banen i denne retning for at støtte Dem.
While I do of course understand that there are loopholes in the law, it is – if I understand these things rightly – your job to close them.
bane (også: felt, område)
volume_up
turf {substantiv}

Eksempelsætninger "bane" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis en sådan ordning bliver bragt på bane, hvilke betingelser skal så opfyldes?
If such a scheme were brought forward, what conditions would have to be met?
DanishJeg vil blot komme ind på endnu to emner, der er bragt på bane under forhandlingen.
I shall just refer to two other points which have been raised in the debate.
DanishJeg håber, at vi efter to år hermed kan bane vejen for en fornuftig løsning.
I hope that after two years this will clear the way for a sensible solution.
DanishDet er den måde, hvorpå vores samfund skal gå i nye retninger, bane nye veje.
That is how our society will work in new directions, opening up new paths.
DanishDette vil bane vejen for de store specialiserede virksomheder og de store forretninger.
This would pave the way for large, specialised companies and large retailers.
DanishOg så nu de detailspørgsmål, som hr. van Velzen endnu en gang har bragt på bane.
So, let us move on to these individual questions which Mr van Velzen has once again asked.
DanishDet og kun det kan bane vejen for en politisk løsning af konflikten.
That and that alone would open the way to a political settlement of the conflict.
DanishEn anden sag, som jeg vil bringe på bane, hr. kommissær, er spørgsmålet om pensionerne.
A second point I wish to raise, Commissioner, is the matter of pensions.
DanishJeg vil mene, at det, der i dag er bragt på bane i denne resolution, taler for sig selv.
I think that the motion for a resolution before us today needs no words of explanation.
DanishEt andet vigtigt spørgsmål, som mange medlemmer har bragt på bane, er bekæmpelse af terrorisme.
Much progress has been made and the country is located in the centre of Europe.
DanishDet er disse spørgsmål, De må bringe på bane, hvis vi skal bevare retsstaten i Europa.
These are the issues you need to talk about if you want to save the rule of law in Europe.
DanishJeg bragte allerede disse ting på bane ved min indledende samtale i Washington i december måned.
I mentioned these matters personally during my visit to Washington in December.
DanishJeg er taknemmelig over, at det ærede medlem bringer dette spørgsmål på bane.
I am grateful to the honourable Member for taking up the question.
DanishVi bestræber os også på at bane vej for tanken om et tredje " dagkørelys ".
We are also endeavouring to make progress with the idea of a third ‘ daytime ’ running light.
DanishDen elektroniske motorvej ville bane vej til en ny samfundsorden.
The information superhighway would blaze a trail towards a new social order.
DanishVi venter på konkrete og operationelle svar, der kan bane vej for omgående handling.
We are waiting for practical and operational responses, laying the ground for immediate action.
DanishFru Napoletano bragte det uhyre vigtige samarbejde på retsområdet på bane.
Mrs Napoletano discussed the incredibly important cooperation taking place in the legal sphere.
DanishKommissionen bifalder, at dette spørgsmål er bragt på bane.
The Commission welcomes the fact that this issue has been tabled for debate here.
DanishJeg mener også, at det er afgørende at bane vejen for større investeringer i sundhedssystemet.
I also believe it is crucial to pave the way for higher investment in the health system.
DanishRådet i Feira bragte intet overraskende på bane, men gav heller ikke anledning til skuffelse.
Mr President, the Feira Council neither surprised nor disappointed us.