Dansk-engelsk oversættelse af "Bangkok"

DA

"Bangkok" engelsk oversættelse

EN
EN

"Bangkok" dansk oversættelse

DA
DA

Bangkok {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bangkok
Jeg sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, at CITES-konferencen afholdes i Bangkok.
However, I question why the CITES conference is to be held in Bangkok.
Topmødet vil markere modenheden i en proces, som blev indledt for fire år siden i Bangkok.
This meeting will mark the maturing of a process which began four years ago in Bangkok.
Andre milepæle er topmødet, som fandt sted for nylig i Bangkok.
The summit which took place recently in Bangkok was another milestone.
EN

Bangkok {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bangkok
However, I question why the CITES conference is to be held in Bangkok.
Jeg sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, at CITES-konferencen afholdes i Bangkok.
This meeting will mark the maturing of a process which began four years ago in Bangkok.
Topmødet vil markere modenheden i en proces, som blev indledt for fire år siden i Bangkok.
The summit which took place recently in Bangkok was another milestone.
Andre milepæle er topmødet, som fandt sted for nylig i Bangkok.

Eksempelsætninger "Bangkok" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, at CITES-konferencen afholdes i Bangkok.
However, I question why the CITES conference is to be held in Bangkok.
DanishTopmødet vil markere modenheden i en proces, som blev indledt for fire år siden i Bangkok.
This meeting will mark the maturing of a process which began four years ago in Bangkok.
DanishAndre milepæle er topmødet, som fandt sted for nylig i Bangkok.
The summit which took place recently in Bangkok was another milestone.
DanishSom jeg sagde, er det endnu ikke besluttet, at vi skal deltage i dette samarbejde i Bangkok.
As I said, there is no decision as to whether we are to participate in this partnership in Bangkok.
DanishBangkok var innovation og smil, London det første svar på krisen i Asien.
Bangkok was all innovation and smiling faces, whereas London provided an initial response to the Asian crisis.
DanishAsia-Europe Business Forum har allerede holdt to møder, i Paris i 1996 og i Bangkok i november sidste år.
The Asia-Europe Business Forum has met twice already: in Paris in 1996 and in Bangkok last November.
DanishVi tog dertil efter UNCTAD-konferencen i Bangkok.
We went there after the UNCTAD conference in Bangkok.
DanishSiden det første ASEM-møde i Bangkok i 1996 har vi set resultater inden for alle de tre nøgledimensioner af ASEM-processen.
Since the first ASEM in Bangkok in 1996, we have seen results in all three key dimensions of the ASEM process.
DanishI sommer deltog jeg i en konference i Bangkok arrangeret af en international organisation, som beskæftiger sig med Burma.
This summer I attended a conference in Bangkok held by an international organisation that concerns itself with Burma.
DanishHvordan stiller Rådet sig til et partnerskab med USA med henblik på at skabe et fælles narkotikacenter i Bangkok?
What is the Council's position on forming a partnership with the USA in order to set up a joint drugs action centre in Bangkok?
DanishTil min store forundring anses det for meget mere farligt at have et seksuelt forhold i Pretoria end i Bangkok.
The fact that it is considered far more dangerous to have a sexual encounter in Pretoria than in Bangkok leaves me truly confused.
DanishSom De ved, opstod spørgsmålet om menneskerettigheder også under det sidste euro-asiatiske møde, som fandt sted i Bangkok i marts 1995.
As you know, the question of human rights was also raised at the last AsiaEurope meeting held in Bangkok in March 1995.
DanishMit tillægsspørgsmål er derfor: Får vi på et senere tidspunkt oplysninger om resultaterne fra dette center i Bangkok?
My next question is therefore this: are we going to get any information later on about the results which emerge at this centre in Bangkok?
DanishJeg noterer mig, at der i perioden siden topmødet i Bangkok er blevet tænkt mange tanker om spørgsmål om proces, koordinering og vision.
I note that the period since the Bangkok Summit has also seen much thought being given to questions of process, coordination and vision.
DanishDe positive resultater fra de to seneste topmøder i Bangkok og London må ikke overskygge den kendsgerning, at ASEM-processen mangler dynamik.
The successes of the last two summits in Bangkok and London cannot disguise the fact that the ASEM process is not sufficiently dynamic.
DanishEU-ambassadører i Bangkok er i forbindelse med regeringen i Thailand om behovet for at skaffe husly og beskyttelse til flygtningene.
European Union ambassadors in Bangkok are in touch with the government of Thailand about the need to provide shelter and protection for refugees.
DanishBangkok-topmødet fastlagde et nyt omfattende partnerskab mellem Asien og Europa, der sigter mod at styrke forbindelserne med henblik på at fremme fred, global stabilitet og velstand.
The Bangkok Summit established a new comprehensive Asia-Europe partnership aimed at strengthening links with a view to promoting peace, global stability and prosperity.

Synonymer (engelsk) for "Bangkok":

Bangkok