Dansk-engelsk oversættelse af "Bangladesh"

DA

"Bangladesh" engelsk oversættelse

EN

"Bangladesh" dansk oversættelse

DA

Bangladesh {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bangladesh
Først da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
Only then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.
I Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne.
The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states.
Det kan hjælpe med familieplanlægning, som er nøglen til stabilitet i Bangladesh.
It can help with family planning, the key to stability for Bangladesh.
EN

Bangladesh {egennavn}

volume_up
1. geografi
Only then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.
Først da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states.
I Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne.
It can help with family planning, the key to stability for Bangladesh.
Det kan hjælpe med familieplanlægning, som er nøglen til stabilitet i Bangladesh.

Eksempelsætninger "Bangladesh" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBangladesh har været ramt af voldshandlinger, lige siden landet blev grundlagt.
Acts of violence have afflicted Bangladesh ever since that country was founded.
DanishJeg glæder mig til at samarbejde med Parlamentet om vores forhold til Bangladesh.
I look forward to working with Parliament on our relations with Bangladesh.
DanishI Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne.
The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states.
DanishEfter fire år har fru Nasreen meldt sig fra sit eksil og er tilbage i Bangladesh.
After four years, Mrs Nasreen came out of exile and is back in Bangladesh.
DanishFørst da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
Only then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.
DanishMed jævne mellemrum bringer massive politiske strejker livet i Bangladesh til stilstand.
Mass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
DanishDet kan hjælpe med familieplanlægning, som er nøglen til stabilitet i Bangladesh.
It can help with family planning, the key to stability for Bangladesh.
DanishJeg er ikke i besiddelse af de endelige tal for Bangladesh, men jeg vil fremskaffe dem til Dem.
I do not have the final exact figure on Bangladesh but I will obtain it for you.
DanishDet er præcis det, som regeringen i Bangladesh er mislykkedes med.
Furthermore, we are asking that it be extended to other countries of the south.
DanishDesuden drøfter man samarbejdsaftaler med Bangladesh, Cambodja, Laos og Pakistan.
Cooperation agreements with Bangladesh, Cambodia, Laos and Pakistan are also under discussion.
DanishHr. formand, med hensyn til Bangladesh har Glyn Ford helt ret, det er en alvorlig katastrofe.
Mr President, on Bangladesh - Glyn Ford is quite right - this is a major disaster.
DanishJeg vil slutte, som jeg begyndte, med at sige, at Bangladesh er et land med fremtiden for sig.
I will end as I began, by saying that Bangladesh is a country with a future.
DanishB5-0609 / 2002 af Lambert m.fl. for Verts / ALE-Gruppen om Bangladesh.
B5-0609/ 2002 by Mrs Lambert and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Bangladesh.
DanishHr. formand, voldseskalationen i Bangladesh har nået nye højder i de seneste uger.
Mr President, in the past few weeks the escalating violence in Bangladesh has reached new heights.
DanishDerudover kan nævnes de katastrofale oversvømmelser i Bangladesh i juli.
One could also mention the devastating floods in Bangladesh in July.
DanishDer befinder sig stadig i dag 50.000 flygtninge fra Bangladesh i lejre i Indien.
India still has 50, 000 persons living in refugee camps.
DanishDet mener jeg, grundlæggende skyldes befolkningen og også regeringen i Bangladesh.
I believe that this is fundamentally a credit to the people and indeed to the Government of Bangladesh.
DanishI Bangladesh er begrænsningerne på nat- og overarbejder ophævet.
In Bangladesh restrictions on night work and overtime are being lifted.
DanishFor det første skal den fælles indstillingsliste over lande udvides med Bangladesh og Pakistan.
Firstly, the common short list of countries is extended to include Bangladesh and Pakistan.
DanishHvad Bangladesh angår, vil jeg give Dem det nøjagtige tal.
As far as Bangladesh is concerned, I will provide you with the exact figure.

Synonymer (engelsk) for "Bangladesh":

Bangladesh