Dansk-engelsk oversættelse af "banke"

DA

"banke" engelsk oversættelse

EN

"bank" dansk oversættelse

volume_up
bank {substantiv}
DA
volume_up
banking {substantiv}
DA

banke [banker|bankede] {verbum}

volume_up
1. generel
banke (også: ramme, slå)
banke (også: smække)
Den fællesskabsflåde, der opererer på den kanarisk­ saharianske banke, har ikke været på havet i et år, og der er tusinder af folk på land.
The European fleet in the Canary-Saharan Banks has not taken to sea for a year now and thousands of workers are grounded.
banke (også: slå)
banke (også: slå, tæske)
volume_up
to whop [whopped|whopped] {vb.} [am.eng.] [hverd.]
2. ""Jeg banker på døren""
Verden vil banke på Europas dør og ikke mindst på Parlamentets dør.
The world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
Det er ansøgerne selv, der skal beslutte, om de vil banke på døren.
It is the applicants themselves who are to decide whether they want to knock on the door.
Men Peter blev ved at banke på og da de lukkede op så de ham og bleve forbavsede.
But Peter continued knocking: and when they had opened the door, and saw him, they were astonished.
EN

bank {substantiv}

volume_up
The EIB is a public bank, accountable to the public for the policy it pursues.
EIB er en offentlig bank, som står til ansvar for offentligheden for den førte politik.
It is not appropriate that the EU should act as a mortgage bank for its staff.
At EU skal fungere som en bank for boliglån til sit personale, er ikke formålstjenligt.
But that is just shoddy management and really should not occur in a Bank like this.
Men det er bare dårlig forvaltning og burde faktisk ikke forekomme i en bank som denne.
bank (også: border, shore, coast)
From Aroer, which is by the bank of the river Arnon, even unto mount Sion, which is Hermon,
fra Aroer ved Arnonflodens Bred til Sirjons Bjerg det er Hermon
And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river:
Da sagde Farao til Josef: "Jeg drømte at jeg stod på Nilens Bred;.
From Aroer, that is upon the bank of the river Arnon, and the city that is in the midst of the river, and all the plain of Medeba unto Dibon;
fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen midt nede i Dalen hele Højsletten fra Medeba til Dibon
The European Investment Bank lends money to a series of projects both in the EU and in the applicant countries.
Den Europæiske Investeringsbank låner penge ud til en række projekter både inden for EU og i ansøgerlandene.
A number of financial instruments were set up by the Community and the European Investment Bank in order to achieve these objectives.
For at nå disse målsætninger har Fællesskabet og Den Europæiske Investeringsbank etableret en række finansielle instrumenter.
The Central Bank is too obsessed with structural reform, without recognising that there will be no structural reform without growth.
I et økonomisk klima, der er kendetegnet ved utilfredsstillende budgetunderskud og stor arbejdsløshed, bør en række punkter fremhæves.
Therefore thus saith the LORD concerning the king of Assyria, He shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor cast a bank against it.
Derfor så siger HERREN om Assyrerkongen: I Byen her skal han ej komme ind ej sende en Pil herind ej nærme sig den med Skjolde eller opkaste Vold imod dem;

Eksempelsætninger "banke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi vil dermed banke alle forskellige kulturer på plads i en uretfærdig ensartethed.
We would be bashing different cultures into the same unfounded shape.
DanishVerden vil banke på Europas dør og ikke mindst på Parlamentets dør.
The world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
DanishDer vil komme til at stå flere og banke på Den Europæiske Unions dør og vente på at få adgang.
There will always be several countries queueing up to get into the European Union.
DanishMen Peter blev ved at banke på og da de lukkede op så de ham og bleve forbavsede.
But Peter continued knocking: and when they had opened the door, and saw him, they were astonished.
DanishHr. formand, man kan banke sit hoved mod muren på mange måder.
Mr President, you can beat your head against the wall in many different ways.
DanishDet er ansøgerne selv, der skal beslutte, om de vil banke på døren.
It is the applicants themselves who are to decide whether they want to knock on the door.
DanishSnart vil mit land have genvundet sin frihed og sin værdighed og banke på denne dør.
The day will soon come when my country, having regained its liberty and dignity, will be knocking on this door.
DanishDa Kroatien for nylig ansøgte om medlemskab, så vi nemlig, at en anden europæisk region var begyndt at banke på vores dør.
Indeed, Croatia's recent application shows that another region of Europe is knocking at our door.
DanishDe håber på at banke Parlamentet på plads, så vi godtager det, de to mandsdominerede institutioner har besluttet.
Women and children are worst affected by poverty, but women are the ones at the coalface who can truly make the difference.
DanishPrøv at banke på en lerhytte i hvilken som helst del af Afrika, og fortæl beboeren, at De kommer fra Europa-Parlamentet.
You knock on any mud hut in any part of Africa and tell the inhabitant that you have come from the European Parliament.
DanishDen fællesskabsflåde, der opererer på den kanarisk­ saharianske banke, har ikke været på havet i et år, og der er tusinder af folk på land.
The European fleet in the Canary-Saharan Banks has not taken to sea for a year now and thousands of workers are grounded.
DanishMen en ting er sikkert: Det kan ikke overlades til tilfældigheder, hvilken dør flertallet af asylansøgere eller flygtninge netop vælger at banke på.
But one thing is clear: the door on which the majority of asylum seekers or refugees knocks cannot be left to chance.
DanishOg nøden har med udsigten til et udvidet Europa, der ikke er i stand til at tilpasse sig forandringer, skyndt sig at banke på døren i Nice.
And necessity gave an urgent knock at the door of Europe in Nice, in the form of sclerosis as a result of the prospect of an enlarged Europe.
DanishPå hvert højt Bjerg og hver knejsende Banke skal Kilder vælde frem med rindende Vand på det store Blodbads Dag når Tårne falder.
And there shall be upon every high mountain, and upon every high hill, rivers and streams of waters in the day of the great slaughter, when the towers fall.
DanishVi har forsøgt at gøre for meget for hurtigt med truslen om Forligsudvalget og udvidelse som den store stok, der skal banke os på plads.
In addition, the New York Times writes that two thirds of medicinal products approved between 1989 and 2000 were only minor modifications of existing medicinal products.
DanishMin Hjord flakkede om på alle Bjerge og på hver en høj Banke og over hele Jorden spredtes min Hjord og ingen spurgte eller ledte efter dem.
My sheep wandered through all the mountains, and upon every high hill: yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them.
DanishHvis disse skibsværfter bliver privatiseret i morgen, vil der ikke være tale om, at de kan komme igen og banke på for at bede om flere offentlige midler til dette formål.
If the shipyards are privatized in the future, there will be no question of anyone coming back to knock on the door and ask for more public money.
DanishDog skal Kommissionen derefter udelukke enhver form for kapacitetsudvidelse eller subsidiering fra strukturfondene, ellers vil det være som at banke hovedet mod en mur.
The Commission must then however exclude any form of capacity expansion or subsidisation from the structural funds, otherwise it is just banging your head against a brick wall.
DanishDer er et område kaldet» den lille banke«, hvor nogle danske og skotske fiskere i slutningen af sidste år næsten kom i slagsmål på grund af de fiskeriaktiviteter, der foregik der.
There is an area called 'the wee bankie ', where some Danish and Scottish fishermen almost came to blows at the end of last year over the fishing activities that were going on there.