Dansk-engelsk oversættelse af "Barbara"

DA

"Barbara" engelsk oversættelse

EN
EN

"Barbara" dansk oversættelse

DA
DA

Barbara {egennavn}

volume_up
Barbara
volume_up
Barbara {egen.} (name)
Min kollega Bárbara Dührkop vil fortsætte stemmeforklaringen.
My colleague Barbara Dührkop Dührkop will continue with the explanation of vote.
Dette er ikke tilfældet for Barbara Schmidbauer.
That is not the case with Barbara Schmidbauer.
Fru Bárbara Dührkop har derfor ikke en let opgave.
Mrs Barbara Dührkop, therefore, does not have an easy task.
EN

Barbara {egennavn}

volume_up
1. "name"
Barbara
My colleague Barbara Dührkop Dührkop will continue with the explanation of vote.
Min kollega Bárbara Dührkop vil fortsætte stemmeforklaringen.
Dette er ikke tilfældet for Barbara Schmidbauer.
Mrs Barbara Dührkop, therefore, does not have an easy task.
Fru Bárbara Dührkop har derfor ikke en let opgave.

Eksempelsætninger "Barbara" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMin kollega Bárbara Dührkop vil fortsætte stemmeforklaringen.
My colleague Barbara Dührkop Dührkop will continue with the explanation of vote.
DanishHr. formand, jeg vil også takke Barbara Weiler for en udmærket betænkning.
Mr President, I, too, want to thank Mrs Weiler for a good report.
DanishJeg beklager, at Bárbara Dührkop ikke er til stede på grund af sygdom.
I regret that Mrs Dührkop is not present due to illness.
DanishFru Bárbara Dührkop har derfor ikke en let opgave.
Mrs Barbara Dührkop, therefore, does not have an easy task.
DanishDette er ikke tilfældet for Barbara Schmidbauer.
DanishHr. formand, da jeg læste Barbara Weilers betænkning, kom jeg til at tænke på en dansk sang, der lyder omtrent sådan:
Mr President, when I read Barbara Weiler's report, I was reminded of a Danish song which goes something like this:
DanishJeg håber, De er indforstået med, at jeg beder min kollega Barbara Dührkop Dührkop om at sige nogle ord på vores gruppes vegne.
I hope you will agree to my asking my colleague Mrs Dührkop Dührkop to say a few words on behalf of our Group.
DanishDet er kommet til udtryk i en ny budgetpost med betegnelsen» Connect« - endnu et af Bárbara Dührkop Dührkops åndsprodukter.
This has found expression in a new budget line called 'connect ' - the brainchild again of Barbara Dührkop Dührkop.
DanishAlt i alt har Kulturudvalget en hel del at være tilfreds med, og vi takker Bárbara Dührkop Dührkop for hendes modige betænkning.
All in all, the Culture Committee has a great deal to be happy about, and we thank Barbara Dührkop Dührkop for her courageous support.
DanishVi har gjort dette under hensyntagen til ordføreren for Udvalget om Andragender for 1999budgettet, Barbara Schmidbauers synspunkter.
We have done that, taking into account the views of the Committee on Petitions ' rapporteur for the 1999 budget, Barbara Schmidbauer.
DanishDe danske socialdemokrater byder Kommissionens grønbog og Barbara Schmidbauers betænkning velkommen i debatten om transportområdet.
The Danish social democrats welcome the Commission's Green Paper and Barbara Schmidbauer's report in the debate on the area of transport.
DanishJeg vil som Europa-Parlamentets ordfører give stafetten angående budgettet for 1999 videretil min efterfølger, Barbara Dührkop.
For my part, as rapporteur for this House, I would now like to hand over the baton for the 1999 budget to my successor, Barbara Dührkop Dührkop.
DanishHr. formand, jeg vil på vegne af Fiskeriudvalget i lighed med de foregående talere udtrykke vores tilfredshed med ordføreren, Bárbara Dührkop.
Mr President, on behalf of the Committee on Fisheries, I would like to add our appreciation to that already expressed for the rapporteur, Bárbara Dührkop.
DanishI forbindelse med dette» brobyggende« budget har Bárbara selv været en bro ved at forene de utallige ønsker fra Parlamentet og udarbejde et afbalanceret budget.
In this bridging budget, Mrs Dührkop herself has been a bridge between the many wishes of the House and has constructed a very well-balanced budget.
DanishJeg vil derfor her gerne oprigtigt udtrykke min taknemmelighed over for ordføreren, Bárbara Dührkop Dührkop, der med forstand og ihærdighed har udført et fremragende arbejde.
I wish to express my sincere thanks to our rapporteur, Barbara Dührkop, who with intelligence and perseverance has done an excellent job.
DanishMen Budgetudvalget, og især Bárbara Dührkop Dührkop, der forstår behovet for en stærk kulturel sektor inden for EU, har prioriteret denne sektor.
However, the Committee on Budgets, and specifically Barbara Dührkop Dührkop, who understands the need for a strong cultural sector within the EU, have given it priority.
DanishBarbara Weiler udtalte i sin indledning til dagens debat, at hun ikke mener, at ØMU ' ens konvergenskriterier er til hinder for en rimelig social beskyttelse.
In her introduction to today's debate, Barbara Weiler said that she did not think the EMU convergence criteria were an obstacle to reasonable social security.
DanishSom Barbara sagde, har vi i øjeblikket på unionsplan ikke en gang et retsgrundlag, der giver mulighed for at videreføre det arbejde, som vi hidtil har udført.
At European Union level, as Barbara has said, we do not even at the moment have a legal base to allow a continuation of the work that we have undertaken hitherto.
DanishJeg vil gerne hilse både endnu et initiativ fra Kommissionens side og den betænkning velkommen, som fru Barbara Schmidbauer har udarbejdet om betaling for brug af transportinfrastruktur.
We welcome this further initiative by the Commission and Barbara Schmidbauer's report on sharing the costs of transport infrastructure.
DanishBarbara Weiler sagde helt klart, og efter min mening helt korrekt, at vi ikke har råd til ikke at opretholde dette system, og at vi ikke engang bør ønske ikke at gøre det.
Barbara Weiler says quite clearly and, in my opinion, quite correctly, that we cannot afford not to maintain that system and that we should not even want to.