Dansk-engelsk oversættelse af "barbarisk"

DA

"barbarisk" engelsk oversættelse

DA

barbarisk {adjektiv}

volume_up
barbarisk
There continues to be a barbarous war in Iraq.
Der findes ikke noget mere barbarisk eller sjælløst end bevidst drab af forsvarsløse mødre og børn.
There is nothing more barbarous or mindless than the intentional killing of defenceless mothers and children.
Hvad dernæst angår Joseph O ' Dell, der er æresborger i Palermo, er situationen endnu mere barbarisk.
In the case of Joseph O'Dell, an honorary citizen of Palermo, the situation is even more barbarous.
barbarisk
Det er et religiøst fundamentalistisk, barbarisk, terrorvenligt og antisemitisk regime.
It is a religious fundamentalist, barbaric, pro-terrorist and anti-Semitic regime.
Jeg betragter dødsstraffen som en barbarisk foranstaltning.
I consider the death penalty to be a barbaric institution.
Barbarisk vold kan man kun bekæmpe, hvis man støtter demokratiet.
Barbaric violence can only be fought when democracy is supported.
barbarisk
Det er første verdenskrigsteknologi med en barbarisk mentalitet, og det bør det internationale samfund gøre noget ved.
It is First World War technology with a barbarian mentality, and this needs to be dealt with by the international community.

Eksempelsætninger "barbarisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er på høje tid, at et såkaldt civiliseret land afskaffer en så barbarisk lov.
It is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
DanishDet er et religiøst fundamentalistisk, barbarisk, terrorvenligt og antisemitisk regime.
It is a religious fundamentalist, barbaric, pro-terrorist and anti-Semitic regime.
DanishI det 21. århundredes Europa et noget sådant barbarisk, og vi burde skamme os.
In the 21st century in Europe that is barbaric and we should be ashamed.
DanishIngen sag kan nogensinde retfærdiggøre en så frygtelig og koldblodig barbarisk handling.
No cause could ever justify such a terrifying act of cold-blooded barbarism.
DanishEndnu en gang er der blevet begået en barbarisk handling på europæisk territorium.
Once again, an act of barbarism has been committed on European soil.
DanishVolden finder sted i en verden uden grænser og ikke i en fjern og barbarisk tid.
Violence takes place in a world without borders and is not something from distant, barbaric times.
DanishDet er et barbarisk system, som spærrer kvinder inde i denne status som undermennesker.
It is a barbaric system which forces women into a sub-human status.
DanishDet er en uretfærdig, diskriminerende og barbarisk måde at anvende den islamiske lov sharia på.
This is an unjust, discriminatory and savage way of applying the Sharia, the Islamic law.
DanishDrab på syge børn med en overdosis af sedativer er en ubeskriveligt barbarisk handling.
Killing sick children by administering a lethal dose of sedatives is an act of unspeakable barbarism.
DanishBarbarisk vold kan man kun bekæmpe, hvis man støtter demokratiet.
Barbaric violence can only be fought when democracy is supported.
DanishAl-Qaeda repræsenterer barbarisk ondskab, og for al-Qaeda betyder menneskeliv absolut intet.
Al Qaeda represents evil of a barbaric nature and for Al Qaeda human life means absolutely nothing.
DanishVi kan ikke acceptere et sådant diktat og en sådan barbarisk situation.
We do not agree to such a diktat and such barbarism.
DanishMan overtræder menneskerettighederne, man dømmer barbarisk mennesker til døden ved hængning osv.
Iran is also the lawyer Abdolfattah Soltani, whom we once invited to this House and who is now in jail.
DanishHvad dernæst angår Joseph O ' Dell, der er æresborger i Palermo, er situationen endnu mere barbarisk.
In the case of Joseph O'Dell, an honorary citizen of Palermo, the situation is even more barbarous.
DanishJeg betragter dødsstraffen som en barbarisk foranstaltning.
I consider the death penalty to be a barbaric institution.
DanishHvilken sag skulle dog kunne retfærdiggøre en så barbarisk handling?
What possible cause could justify such barbarism?
DanishEn sådan udnyttelse er en barbarisk form for moderne slaveri.
Such treatment is plainly an insult to human dignity.
DanishUanset hvilken forbrydelse der er begået, finder jeg det barbarisk at idømme gerningsmanden piskeslag.
In my opinion, whatever crime a person may have committed, it is uncivilised to sentence them to flogging.
DanishDer findes ikke noget mere barbarisk eller sjælløst end bevidst drab af forsvarsløse mødre og børn.
There is nothing more barbarous or mindless than the intentional killing of defenceless mothers and children.
DanishArven efter denne barbarisk succesrige strategi kan ses i det kaos, der i dag hersker i Zimbabwe.
The legacy of this barbarically successful strategy can be seen in the chaos that is happening in Zimbabwe today.