Dansk-engelsk oversættelse af "Barcelona"

DA

"Barcelona" engelsk oversættelse

EN

"Barcelona" dansk oversættelse

DA

Barcelona {egennavn}

volume_up
1. geografi
Barcelona
Vi hilser Barcelona-processen velkommen og støtter derfor betænkningen.
We welcome the Barcelona Process and are therefore in favour of the report.
Det er vigtigt, at konklusionerne fra Barcelona hurtigt gennemføres.
It is important to implement the conclusions arrived at in Barcelona swiftly.
I konklusionerne fra topmødet i Barcelona blev bæredygtighed nævnt gang på gang.
The resolution of the Barcelona Summit mentioned sustainability 103 times.
EN

Barcelona {egennavn}

volume_up
1. geografi
Barcelona
We welcome the Barcelona Process and are therefore in favour of the report.
Vi hilser Barcelona-processen velkommen og støtter derfor betænkningen.
It is important to implement the conclusions arrived at in Barcelona swiftly.
Det er vigtigt, at konklusionerne fra Barcelona hurtigt gennemføres.
The resolution of the Barcelona Summit mentioned sustainability 103 times.
I konklusionerne fra topmødet i Barcelona blev bæredygtighed nævnt gang på gang.

Eksempelsætninger "Barcelona" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi vil i den henseende fortsætte vores strategi for at styrke Barcelona-processen.
To this end, we shall pursue our strategy of strengthening the Barcelona process.
DanishDet er lige så usædvanligt som det kraftige snevejr, vi havde i Barcelona i morges.
It is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.
DanishLad os håbe, at der på mødet i Barcelona sker store fremskridt på dette område.
We hope that clear progress will be made on this issue at this meeting in Barcelona.
DanishI dag kan vi desværre bekræfte vores bange anelser forud for Rådet i Barcelona.
Sadly, the fears we had prior to the Barcelona Council can now be confirmed.
DanishBarcelona-processen må ikke blive et gidsel for fredsprocessen i Mellemøsten.
The Barcelona Process should not be held hostage to the Middle East peace process.
DanishI Barcelona fastsatte vi nemlig en dato for elektricitets- og gasmarkedernes åbning.
At Barcelona, we set a date for the opening up of the electricity and gas markets.
DanishI konklusionerne fra topmødet i Barcelona blev bæredygtighed nævnt gang på gang.
The resolution of the Barcelona Summit mentioned sustainability 103 times.
DanishFerierejsende, der kører fra Bolton til Barcelona, må beskyttes med et retsgrundlag.
Holidaymakers driving from Bolton to Barcelona must be protected on a legal basis.
DanishEuropa-Parlamentet har altid været en stærk tilhænger af Barcelona-processen.
The European Parliament has always been a strong supporter of the Barcelona Process.
DanishVi har pligt til at sikre, at Rådet i Barcelona bliver en fuldstændig succes.
We are responsible for making sure that the Barcelona Council achieves total success.
DanishJeg var meget bekymret inden mødet i Barcelona først og fremmest på to punkter.
I felt very concerned before the Barcelona Summit, and about two matters in particular.
DanishSom nyeste konsekvens har vi altså nu Barcelona, den 11. september og vandet.
The latest consequence of that is that we now have Barcelona, 11 September, and water.
DanishDerfor er det, der er nået i Barcelona, for øjeblikket tilstrækkeligt og ønskværdigt.
What there is in Barcelona at present is therefore sufficient and desirable.
DanishTopmødet i Barcelona i marts 2001 betegnede et afgørende skridt i så henseende.
The Brussels European Summit, last March, was a decisive moment in this sense, moreover.
DanishDer er gået mere end fem år, siden Barcelona-processen blev påbegyndt.
More than five years have gone by since the Barcelona Process was embarked upon.
DanishMen vi må ikke glemme, at Barcelona-processen har gjort fremskridt i de seneste fem år.
But we should not forget that the Barcelona process has progressed over five years.
DanishHr. formand, De Liberale bifalder en lang række solide resultater fra Barcelona.
President-in-Office, Liberal Democrats welcome a number of solid achievements at Barcelona.
DanishBarcelona-processen omfatter også planer om oprettelse af et stort frihandelsområde.
The Barcelona process is also a project to create a vast free trade area.
DanishTopmødet i Barcelona er et topmøde, som også vi i princippet vurderer positivt.
The Barcelona Summit was one which we too in general view positively.
DanishPartnerskabet blev iværsat i Barcelona i 1995 og indgået med 12 lande.
The Partnership, launched in Barcelona in 1995, was created with 12 countries.