Dansk-engelsk oversættelse af "barm"

DA

"barm" engelsk oversættelse

EN
DA

barm {en}

volume_up
barm
volume_up
bosom {substantiv}

Eksempelsætninger "barm" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn dobbelt grund til at gribe i vores egen barm først på denne side af Atlanterhavet.
We on this side of the Atlantic Ocean have all the more reason to first search our own hearts.
DanishMed hensyn til offentlige licitationer skal Parlamentet gribe i egen barm.
We also need to search our own hearts regarding public tenders.
DanishHer er jeg snarere enig med fru Breyer: Grib i Deres egen barm!
I am more inclined to agree with Mrs Breyer - if any breast-beating is called for, you do it!
DanishVi må således som europæere undertiden gribe i egen barm.
The United States acts as a stabilising force in global politics.
DanishHr. formand, inden vi belærer andre, bør vi selvsagt gribe i egen barm.
It is true, Mr President, it is true that, before we start giving lectures, we should take a look at ourselves.
DanishHvorfor griber vi ikke i egen barm og skærer antallet ned til maksimalt 4 til 500 medlemmer?
Why can we not be realistic enough to impose our own restrictions and say that 400 to 500 Members is enough?
DanishVi har bygget huset, og derfor må vi også gribe i egen barm, hvis der er begået fejl.
We were the ones who had the house built so we should be the ones beating our own breast if mistakes have been made.
DanishMen Parlamentet skal bestemt også " gribe i egen barm ".
However, Parliament should certainly also 'look nearer home '.
DanishSamtidig vil jeg gerne bede om, at vi griber i egen barm, hvad angår behandlingen af Europas sigøjnere.
In the same way I would ask us to look in our own backyards regarding the fate of the Romanies in Europe.
DanishParlamentet griber hermed i egen barm.
With this, Parliament has searched its own conscience.
DanishVi bliver nødt til at gribe i egen barm, hvis vi ønsker en større rolle i udviklingen af udenrigs- og sikkerhedspolitikken.
We have to look to ourselves if we are really to take a major role in the developing foreign and security policy.
DanishHr. formand, jeg anmoder Rådet om, at det griber i egen barm og sammen med sine medlemmer vurderer, hvad der kan gøres.
Mr President, I would urge the Council to look into its own heart and say to its own members: friends, what can we do?
Danishfor at I må die dets husvalende Barm og mættes for at I må drikke af dets fulde Bryst og kvæges.
That ye may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations; that ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory.
DanishDen Europæiske Union vil virkelig blive nødt til at gribe i sin egen barm og virkelig åbne det fællesmarked for mexicansk eksport.
The European Union really will have to look at home for solutions and really open up the Community market to Mexican exports.
DanishSkal vi gribe i vores egen barm?
DanishOgså Europa-Parlamentet må gribe i sin egen barm og kritisk bedømme, om visse politiske sektorer hører hjemme på EU-plan.
The European Parliament must also look closer to home and check critically whether certain policy sectors do in fact belong at EU level.
DanishJeg vil også gribe i egen barm.
DanishAltså når vi taler om kohærens med hensyn til politikken i forhold til andre sektorer i Den Europæiske Union, skal Unionen første og fremmest gribe i egen barm.
Thus, on the point of consistency with other EU policy sectors, the European Union must examine its own conscience.
DanishJeg finder det også lidt hyklerisk, når vi her i Europa endnu ikke har turdet gribe i egen barm ved at opstille fælles normer for emissionsudslippet.
I also find it a little hypocritical that we in Europe still cannot take firm action on our own problems by finding common standards for emissions.
DanishDet skyldes ikke primært Europa-Parlamentet, at lovgivningen ikke gik så hurtigt igennem som ønsket, og her må Rådet sikkert også gribe i egen barm.
It is not primarily due to Parliament that the legislation did not go through as speedily as had been hoped, and the Council must certainly examine its own role in this context as well.