Dansk-engelsk oversættelse af "barmhjertighed"

DA

"barmhjertighed" engelsk oversættelse

DA

barmhjertighed {en}

volume_up
barmhjertighed (også: almisse, velgørenhed)
Det drejer sig ikke om barmhjertighed, men om kohærens, om ansvarlighed over for det europæiske projekt.
We are not talking about charity, but about coherence, about responsibility for the European project.
Hr. formand, ud fra den kristelige overbevisning om barmhjertighed støtter jeg udvidelsen af EU fuldt ud.
Mr President on the basis of the Christian idea of charity, I wholeheartedly support enlargement of the European Union.
Salg med tab foretages ikke af barmhjertighed, men det handler om at tage en del af markedet, som skal hentes ind et andet sted.
Below cost sales is not an act of charity, but the taking over of a market share, which will have to be compensated elsewhere.
barmhjertighed
Guds ord understreger gentagne gange vigtigheden af gæstfrihed og barmhjertighed over for fremmede og virkelig næstekærlighed som følge af vores kærlighed til Gud vores skaber.
Indeed, the word of God repeatedly and emphatically speaks of hospitality and mercifulness to strangers, as well as true charity as a consequence of our love for God, the Creator of all mankind.
barmhjertighed (også: mildhed, nåde)
Vi må have flere garantier for vore børn og mindre barmhjertighed over for sexforbrydere og barnemordere.
We need more guarantees for our children, and less clemency for sex criminals and child murderers.
barmhjertighed (også: forelskethed)

Eksempelsætninger "barmhjertighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSvar mig HERRE thi god er din Nåde vend dig til mig efter din store Barmhjertighed;
And hide not thy face from thy servant; for I am in trouble: hear me speedily.
Danishfor at gøre Barmhjertighed imod vore Fædre og ihukomme sin hellige Pagt
To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;
DanishNår en har brudt med Mose Lov dør han uden Barmhjertighed på to eller tre Vidners Udsagn;
He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses:
DanishJeg forlod dig et lidet Øjeblik men favner dig i stor Barmhjertighed;
For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
DanishMen hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse thi vi stod ham imod
To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him;
DanishGod er HERREN mod alle hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Danishog hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem som frygte ham.
And his mercy is on them that fear him from generation to generation.
DanishDe er også kun mennesker, der kæmper for at finde lykken, og de fortjener vores barmhjertighed.
They too are human beings who struggle to find happiness, and deserve our compassion.
Danishmen Gud som er rig på Barmhjertighed har for sin store Kærligheds Skyld hvormed han elskede os
But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
DanishHERRE kom din Barmhjertighed i Hu og din Nåde den er jo fra Evighed af.
Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.
DanishMange tak, hr. formand, for Deres barmhjertighed over for formandskabet i Rådet.
Thank you very much, Mr President, for your compassion towards the Presidency-in-Office of the Council.
DanishDerfor da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjertighed som er bleven os til Del så tabe vi ikke Modet;
Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
DanishGud vær mig nådig efter din Miskundhed udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed
For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.
DanishThi ligesom I tilforn bleve ulydige imod Gud men nu fik Barmhjertighed ved disses Ulydighed
For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
DanishBarmhjertighed, når det gælder modtagelse af flygtninge, som er fordrevet fra deres hjemlande.
We will need to employ compassion in receiving refugees who have been driven out of their own countries.
DanishDen irske befolkning må vise barmhjertighed i dette spørgsmål.
The Irish people must show some compassion on this issue.
Danishhan som udløser dit Liv fra Graven og kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
DanishBarmhjertighed og Fred og Kærlighed vorde eder mangfoldig til Del!
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied!
DanishVi må have flere garantier for vore børn og mindre barmhjertighed over for sexforbrydere og barnemordere.
We need more guarantees for our children, and less clemency for sex criminals and child murderers.
DanishSalige ere de barmhjertige thi dem skal vises Barmhjertighed.
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.