Dansk-engelsk oversættelse af "barn"

DA

"barn" engelsk oversættelse

EN

"barn" dansk oversættelse

volume_up
barn {substantiv}
DA
volume_up
barn owl {substantiv}
DA

barn {et}

volume_up
barn
volume_up
child {substantiv}
Definitionen på et barn fra et tredjeland bør være den samme som for et europæisk barn.
The definition of a third-country national child should be the same as that of another European child.
Bag hvert billede er der et barn, som bliver traumatiseret af disse oplevelser.
Behind each image is a real child traumatised by their experiences.
Et sådant barn risikerer derfor ikke at blive mobbet på grund af sin familiesituation.
Such a child is not at risk of bullying because of its family situation.
barn (også: unge, unge)
volume_up
kid {substantiv}
Det er ligesom et barn, der venter på juleaften.
This seems like a kid who is waiting for Christmas.
Som barn håbede jeg altid, at jeg fik lov til at blive oppe lørdag aften og se et tv-program om en lokal politimand ved navn Dixon of Dock Green.
I grew up as a kid hoping I would be allowed to stay up on Saturday evenings in order to see a television programme about a community policeman called Dixon of Dock Green.
Mange brugere foretrækker, at der ikke vises seksuelt indhold i søgeresultaterne (især, hvis børn også bruger den samme computer).
Many users prefer not to have adult content included in their search results (especially if kids use the same computer).
barn (også: spædbarn)
Dødeligheden blandt børn er 10 % højere i denne region end andre steder i landet, og det samme gælder dødeligheden blandt mødre.
Infant mortality is 10 % higher in this region than in the rest of the country, as is maternal mortality.
Forekomsten af kræft hos børn blandt børnene er følgelig på 10 år vokset 50 gange.
The incidence of cancer in the infant population is 50 times higher than 10 years ago.
Næsten 50 % af alle for tidligt fødte børn dør.
Nearly 50 % of infants born prematurely die.
barn (også: knægt)
What exactly is being taught to these youngsters in schools?
Jeg er ikke i stand til at se, at det, der er meget skadeligt for børn, er godt - eller i det mindste mindre skadeligt - for voksne.
I cannot understand why something that is extremely harmful to youngsters should be good - or at least harmless - to adults.
Et eksempel: Dette er en Manchester United-fodboldtrøje, som mange børn tragter efter.
Here is one example: this is a Manchester United football shirt, coveted by many youngsters.
EN

barn {substantiv}

volume_up
So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
da fyldes dine Lader med Korn dine Perser svømmer over af Most.
Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?
Giver Agt på Ravnene at de hverken så eller høste og de have ikke Forrådskammer eller Lade og Gud føder dem; hvor langt mere værd end Fuglene ere dog I?
The seed is rotten under their clods, the garners are laid desolate, the barns are broken down; for the corn is withered.
Sæden skrumper ind i den klumpede Jord; Lader er nedbrudt Forrådshuse jævnet thi Kornet er vissent.

Eksempelsætninger "barn" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe Træer som levnes i hans Skov bliver det let at tælle; et Barn kan skrive dem op.
And the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them.
DanishF.eks. er kommissæren for konkurrence et barn af den løsslupne kapitalisme.
The composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.
DanishMen da Jesus så deres Hjertes Tanke tog han et Barn og stillede det hos sig.
And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,
DanishEt barn er ikke hurtig nok til at gå over gaden, og en kugle lammer ham for livet.
A child crossing the road was hit by a bullet which paralysed him for life.
DanishDet europæiske miljømærke er, må man sige, et barn af det indre marked.
The European eco-label is, it has to be said, a product of the internal market.
DanishHun har styret dette " barn " under vanskelige omstændigheder, og det takker jeg hende for.
She has guided this 'child ' in difficult circumstances, for which I thank her.
DanishIfølge et kinesisk ordsprog skal man, hvis man elsker sit barn, sende det ud på en rejse.
There is a saying of the Chinese that if you love your child send him on a journey.
DanishDet er det uægte barn, kunne man sige, af præsident Reagans» Stjernekrig«.
It is the bastard offspring - so to speak - of President Reagan's 'Star Wars ' project.
DanishHvem blandt os her ville vove at tage fingeraftryk på et barn på 14 år?
Who, among you here, would dare take the fingerprints of a young lad of 14?
DanishParlamentet bør opføre sig ansvarligt som en moden lovgiver, ikke som et trodsigt barn.
Parliament should behave responsibly as a grown-up legislator, not as a petulant child.
DanishBag hvert billede er der et barn, som bliver traumatiseret af disse oplevelser.
Behind each image is a real child traumatised by their experiences.
DanishEt sådant barn risikerer derfor ikke at blive mobbet på grund af sin familiesituation.
Such a child is not at risk of bullying because of its family situation.
DanishOg den som modtager et eneste sådant Barn for mit Navns Skyld modtager mig.
And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.
DanishOg han kaldte et lille Barn til sig og stillede det midt iblandt dem
And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,
Danish... mens vi endnu ikke har set det barn, der blev resultatet af topmødet i Nice.
... while in Nice, we still do not know what the child is like.
DanishOg HERREN ramte det Barn Urias's Hustru havde født David med Sygdom.
And the LORD struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick.
DanishAlligevel har skovene været en slags " uægte barn " i Fællesskabernes politik.
Despite all of this, the forests have been a kind of 'poor relation ' amongst Community policies.
DanishJeg er glad for at kunne støtte Sara Méndez og hendes forsvundne barn.
I am happy to be one of the sponsors of Sara Méndez and her lost child.
DanishHun hævder, at hun blev voldtaget af en ven og derefter fødte et barn.
She claims she was raped by a friend and subsequently she bore a child.
DanishAmina Lawals forseelse består i, at hun har født et barn efter sin skilsmisse.
Her crime is to have given birth to a child after her divorce.

Synonymer (engelsk) for "barn":

barn
English
barn swallow
barn owl
English