Dansk-engelsk oversættelse af "baron"

DA

"baron" engelsk oversættelse

EN
EN

"baron" dansk oversættelse

volume_up
baron {substantiv}
DA
DA

baron {en}

volume_up
baron
volume_up
baron {substantiv}
Lykønskninger til baron Samedi - lige midt imellem øjnene.
My regards to Baron Samedi, man - right between the eyes.
Barón Crespo, det drejer sig ikke om at overdrage ansvaret til nogen som helst.
Mr Barón Crespo, it is not a question of shifting the responsibility on to someone.
Barón Crespo, det er helt i overensstemmelse med forretningsordenen.
Mr Barón Crespo, this is perfectly permissible under the Rules of Procedure.
EN

baron {substantiv}

volume_up
My regards to Baron Samedi, man - right between the eyes.
Lykønskninger til baron Samedi - lige midt imellem øjnene.
Mr Barón Crespo, it is not a question of shifting the responsibility on to someone.
Barón Crespo, det drejer sig ikke om at overdrage ansvaret til nogen som helst.
Mr Barón Crespo, this is perfectly permissible under the Rules of Procedure.
Barón Crespo, det er helt i overensstemmelse med forretningsordenen.

Eksempelsætninger "baron" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBarón Crespo, det drejer sig ikke om at overdrage ansvaret til nogen som helst.
Mr Barón Crespo, it is not a question of shifting the responsibility on to someone.
DanishBarón Crespo er mest for, men på betingelse af en udsættelse til juli.
Mr Barón Crespo in its favour, as long as the debate is placed on July's agenda.
DanishBarón Crespo, De kunne ikke deltage den sidste torsdag på Formandskonferencen.
Mr Barón Crespo, you were unable to attend the Conference of Presidents last Thursday.
DanishBarón Crespo og en række andre talere har også nævnt spørgsmålet om budgettet.
Mr Barón Crespo and a number of other speakers also mentioned the issue of the budget.
DanishBarón Crespo har netop sagt, at de, som er mod partier, er mod demokrati.
Mr Barón Crespo has just said that those who are against parties are against democracy.
DanishBarón Crespo, jeg vil gerne være sikker på, at jeg har forstået Dem korrekt.
Mr Barón Crespo, I would like to make sure I understand you correctly.
DanishFru formand, jeg kan bekræfte, hvad kollega Barón Crespo sagde om dette punkt.
Madam President, I am able to confirm the comments made by my colleague, Mr Barón Crespo.
DanishBarón Crespo, fordi han understregede, at det ikke er USA, vi kritiserer i dag.
Rather, it is a number of specific politicians in the American Senate.
DanishBarón Crespo - rettet en helt uberettiget kritik mod den italienske regering og Italien.
I repeat, they are attacks that we firmly reject because it is all just propaganda.
DanishBarón Crespo, er dette en formel anmodning på Den Socialdemokratiske Gruppes vegne?
Mr Barón Crespo, is this a formal request on behalf of the Socialist Group?
DanishBarón Crespo, det er helt i overensstemmelse med forretningsordenen.
Mr Barón Crespo, this is perfectly permissible under the Rules of Procedure.
DanishJeg vil derfor koncentrere mig om ét aspekt i betænkningen af Barón Crespo.
So I would like to concentrate on one aspect of the Barón Crespo report.
DanishBáron Crespo sagde, idet han citerede Manzoni:» Fremad, men med forstandighed«.
As Mr Barón Crespo said, quoting Manzoni: 'Adelante ' but 'con juicio ', 'Go on, carefully '.
DanishBarón Crespo, for øjeblikket foreligger der ingen informationer hos mig.
Mr Barón Crespo, I still do not have any information at the moment.
DanishBarón Crespo har en meget udviklet opfattelse af vores forretningsorden.
Mr Barón Crespo has a very flexible view of our Rules of Procedure.
DanishJeg håber ikke, at De vedtager Stoibers udformning, som blev omtalt af Barón Crespo.
Indeed, here I hope you will not adopt the Stoiber formulation referred to by Mr Barón Crespo.
DanishFru Maij-Weggen nævnte som formanden Barón Crespo Parlamentet.
Both Mrs Maij-Weggen and Mr Barón Crespo have mentioned the European Parliament.
DanishBarón Crespos spørgsmål om retsgrundlaget er meget relevant.
Seriously, I should first like to say something about the motion of censure.
DanishSom du ved, Hans-Gert, ville det ikke have været så slemt, mens Enrique Barón Crespo var der.
You know, Hans-Gert, it would not have been so bad while Enrique Barón Crespo was there.
DanishBarón Crespo sagde " forsinket retfærdighed er lig med ingen retfærdighed ".
Mr Barón Crespo said 'justicia aplazada, justicia negada '.

Synonymer (engelsk) for "baron":

baron